Научен секретар
Катедра "Медии и обществени комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л петък 11.35 - 14.50 4052 Чуждестранна журналистика Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 515 Чуждестр.журн.
Онлайн занятие » Л петък 11.35 - 14.50 4052 Чуждестранна журналистика Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 516 Чуждестр.журн.