Директор
Петър Пандушев Чобанов

Доц. д-р Петър Пандушев Чобанов

Служебен E-mail: p.chobanov@unwe.bg
Личен E-mail: pchoby@gmail.com
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: В кабинет 2020: вторник от 10 до 12 Online в Teams: четвъртък от 16:30 до 18:30
Научни интереси: парична политика, парична теория, валутни курсове, фискална политика, евроинтеграция, приемане на еврото в България