Научен секретар
Институт по икономика и политики

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 15.45 3049 Финансова устойчивост Финанси бакалаври редовно 117 11700
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 3033 Парична теория и парична политика-второ ниво Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 2059 Системен риск Финанси - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 2059 Системен риск Финанси - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 2059 Системен риск Финанси - 4 сем. - 4-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л петък 17.45 - 21.00 3007 Методология на бюджетното планиране Публичен финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800