Директор
Петър Пандушев Чобанов

Доц. д-р Петър Пандушев Чобанов

Служебен E-mail: p.chobanov@unwe.bg
Личен E-mail: pchoby@gmail.com
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: В кабинет 2020: вторник от 10 до 12 Online в Teams: четвъртък от 16:30 до 18:30

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л петък 13.20 - 15.50 2015 Финансова устойчивост Финанси бакалаври редовно 100 10000
Онлайн занятие » Л петък 16.00 - 17.30 2015 Международни финанси Финанси бакалаври редовно 100 10000
Онлайн занятие » Л петък 17.45 - 21.00 3033 Системен риск Финанси - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л петък 17.45 - 21.00 3033 Системен риск Финанси - 4 сем. - 4-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 6.2.2021 г. - 7.2.2021 г. 9.00 - 17.30 5022 Парична теория и парична политика-второ ниво Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 13.2.2021 г. - 14.2.2021 г. 9.00 - 17.30 5022 Парична теория и парична политика-второ ниво Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 20.2.2021 г. - 21.2.2021 г. 9.00 - 17.30 5022 Парична теория и парична политика-второ ниво Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800