Директор
Петър Пандушев Чобанов

Доц. д-р Петър Пандушев Чобанов

Служебен E-mail: p.chobanov@unwe.bg
Личен E-mail: pchoby@gmail.com
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: В кабинет 2020: вторник от 10 до 12 Online в Teams: четвъртък от 16:30 до 18:30

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 25.5.2021 г. 12.00 - 15.00 3048 Финансова устойчивост Финанси редовно бакалавър 100
лятна редовна 25.5.2021 г. 16.00 - 18.00 3048 Парична теория и парична политика-второ ниво Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
лятна редовна 29.5.2021 г. 12.00 - 14.00 2100 Системен риск Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
лятна редовна 29.5.2021 г. 12.00 - 14.00 2100 Системен риск Финанси - 4 сем. редовно магистър 48
лятна редовна 29.5.2021 г. 9.00 - 12.00 3048 Международни финанси Финанси редовно бакалавър 100
лятна поправителна 1.6.2021 г. 16.00 - 18.00 3034 Парична теория и парична политика-второ ниво Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 1.6.2021 г. 18.00 - 20.00 3034 Системен риск Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 1.6.2021 г. 18.00 - 20.00 3034 Системен риск Финанси - 4 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 8.6.2021 г. 9.00 - 11.00 2023 Международни финанси Финанси редовно бакалавър 100
лятна поправителна 9.6.2021 г. 14.00 - 16.00 3048 Финансова устойчивост Финанси редовно бакалавър 100