Научен секретар
Институт по икономика и политики
Петър Пандушев Чобанов

Доц. д-р Петър Пандушев Чобанов

Служебен E-mail: p.chobanov@unwe.bg
Личен E-mail: pchoby@gmail.com
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: В кабинет 2020: вторник от 10 до 12 Online в Teams: четвъртък от 16:30 до 18:30

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 15.9.2020 г. 16.00 - 17.30 2099 Системен риск Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
Извънредна 15.9.2020 г. 16.00 - 17.30 2099 Парична теория и парична политика-второ ниво Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
Извънредна 15.9.2020 г. 16.00 - 17.30 2099 Финансова устойчивост Финанси редовно бакалавър 117
Извънредна 15.9.2020 г. 17.45 - 21.00 3050 Системен риск Финанси - 4 сем. редовно магистър 48
Извънредна 15.9.2020 г. 17.45 - 21.00 3050 Системен риск Финанси - 2 сем. редовно магистър 48