Директор
Петър Пандушев Чобанов

Доц. д-р Петър Пандушев Чобанов

Служебен E-mail: p.chobanov@unwe.bg
Личен E-mail: pchoby@gmail.com
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: В кабинет 2020: вторник от 10 до 12 Online в Teams: четвъртък от 16:30 до 18:30

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 17.9.2022 г. 11.00 2059 (карта) Парична теория и парична политика-второ ниво Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 17.9.2022 г. 11.00 2059 (карта) Парична теория и парична политика-второ ниво Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 17.9.2022 г. 9.00 2059 (карта) Системен риск Финанси - 2 сем. редовно магистър 48