Поля Стоянова Кацамунска

Проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Служебен E-mail: polya.katsamunska@unwe.bg
Личен E-mail: polya_katsamunska@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 621
Кабинет: 5034
Консултации: Понеделник от 12:00 до 14:00 часа и Вторник от 07:30 до 09:30 часа

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 1-7/2011

Наименование: Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги

Ръководител: проф. д-р Евгения Делчева

Колектив: катедра "Публична администрация и регионално развитие"

Описание: колективен проект

Начало: 30.03.2011

Край: 30.03.2013

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международна програма

Наименование: International Master Programme on the Coordination of Transition

Доказателство за участие /номинация/: Final Conference "Pioneering in International Joint Programmes"

Забележка: Department of Public Administration and Political Science at the Nijmegen School of Management, Netherlands, 3-4 November, 2011

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Polya Katsamunska

Година на публикуване: 2011

Заглавие: The Bulgarian Approach to Public Administration Reform in Times of Crisis

Име на списание/издателство: NISPAcee Press

Място на публикуване: Bratislava

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 43-53

Забележка: In: Public Administration in Times of Crisis, eds. R.Kettel, W. Mikulowski, B. Guy Peters

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 19

Място на провеждане: Varna

Организатор: NISPAcee/Varna Free University

Автор/и: Polya Katsamunska

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 1-12

Дата на провеждане: 19.05.2011

Дата на публикуване: 20.05.2011

Наименование на научния форум: Public Administration of the Future

Тема: Past and Future of Public Administration Reform in Bulgaria

Забележка: 19 NISPAcee conference, 19-22 May 2011

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Поля Кацамунска

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Енциклопедия на УНСС: Основни термини, използвани в учебния процес, т.ІІ Управление и администрация, І-во изд.

Име на списание/издателство: изд. комплекс на УНСС,

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 94-95, 95-96, 271, 357-358, 381, 417-418

Забележка: 6 бр. статии

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)

Автор/и: Polya Katsamunska

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Good Governance and Reform of Public Administration in Bulgaria

Име на списание/издателство: Economic Alternatives, University of National and World Economy

Място на публикуване: Issue 1, 2010

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 51-60

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)

Автор/и: Polya Katsamunska

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Reform Process in Bulgaria: Challenges and Perspectives after Joining EU

Име на списание/издателство: Journal of US-China Public Administration, David Publishing Company, Illinois, USA

Място на публикуване: Volume 7, Number 1, January 2010

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 70-76, 94

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в международна програма

Наименование: Third Trans-European Dialogue:Public Management Reform now and in the future:does technology matter?

Доказателство за участие /номинация/: EGPA/NISPA Project, Faculty of Administration, University of Ljubljuana

Забележка: 11.02.2010