Поля Стоянова Кацамунска

Проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Служебен E-mail: polya.katsamunska@unwe.bg
Личен E-mail: polya_katsamunska@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 621
Кабинет: 5034
Консултации: Понеделник от 12:00 до 14:00 часа и Вторник от 07:30 до 09:30 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
18.1.2020 г. 11.00 - 12.00 401 Основи на публичната администрация Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 733
23.1.2020 г. 13.00 - 15.00 3006 Сравнителна публична администрация Публична администрация редовно бакалавър 224
23.1.2020 г. 9.45 - 10.45 БИБЛ. Основи на публичната администрация Администрация и управление редовно бакалавър 233
23.1.2020 г. 9.45 - 10.45 ТЦ Основи на публичната администрация Администрация и управление редовно бакалавър 234
23.1.2020 г. 9.45 - 10.45 ТЦ Основи на публичната администрация Администрация и управление редовно бакалавър 235
25.1.2020 г. 11.00 - 12.00 БИБЛ. Основи на публичната администрация Право - напр. редовно бакалавър 616
25.1.2020 г. 13.00 - 15.00 3006 Основи на публичната администрация Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
25.1.2020 г. 15.00 - 17.00 3006 Теория и практика на публичната администрация Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 38
25.1.2020 г. 17.00 - 19.00 3006 Административен протокол Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 38
25.1.2020 г. 9.30 - 10.30 БИБЛ. Основи на публичната администрация Право - напр. редовно бакалавър 615
26.1.2020 г. 14.00 - 16.00 2023 Сравнителна публична администрация Публична администрация дистанционно бакалавър 934
26.1.2020 г. 9.00 - 11.00 2110 Административни системи и административни реформи Електронно управление - 2 сем. редовно магистър 38
27.1.2020 г. 16.45 - 17.45 БИБЛ. Основи на публичната администрация Администрация и управление дистанционно бакалавър 937
27.1.2020 г. 18.15 - 19.15 БИБЛ. Основи на публичната администрация Администрация и управление дистанционно бакалавър 937
30.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4055 Административен протокол Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 38
30.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4055 Теория и практика на публичната администрация Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 38
30.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4055 Административни системи и административни реформи Електронно управление - 2 сем. редовно магистър 38
30.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4055 Основи на публичната администрация Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
3.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3074 Сравнителна публична администрация Публична администрация дистанционно бакалавър 934
3.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3074 Сравнителна публична администрация Публична администрация редовно бакалавър 224
6.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3036 Административен протокол Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 38
6.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3036 Основи на публичната администрация Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
6.2.2020 г. 18.15 - 19.15 ТЦ Основи на публичната администрация Администрация и управление редовно бакалавър 233
6.2.2020 г. 18.15 - 19.15 ТЦ Основи на публичната администрация Администрация и управление редовно бакалавър 234
6.2.2020 г. 18.15 - 19.15 ТЦ Основи на публичната администрация Администрация и управление редовно бакалавър 235
6.2.2020 г. 18.15 - 19.15 БИБЛ2 Основи на публичната администрация Право - напр. редовно бакалавър 615
6.2.2020 г. 18.15 - 19.15 БИБЛ2 Основи на публичната администрация Право - напр. редовно бакалавър 616
6.2.2020 г. 18.15 - 19.15 ТЦ Основи на публичната администрация Администрация и управление дистанционно бакалавър 937
8.2.2020 г. 13.30 - 14.30 301 Основи на публичната администрация Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 733