Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Управление и администрация"
Поля Стоянова Кацамунска

Проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Служебен E-mail: polya.katsamunska@unwe.bg
Личен E-mail: polya_katsamunska@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 621
Кабинет: 5034
Консултации: Понеделник от 12:00 до 14:00 часа и Вторник от 07:30 до 09:30 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
28.5.2019 г. 12.00 - 14.00 2121 Преддипломен стаж Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
28.5.2019 г. 14.00 - 16.00 3074 Протокол в публичната администрация Публична администрация редовно бакалавър 224
28.5.2019 г. 16.00 - 18.00 3074 Институцията Омбудсман в публичната администрация Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
2.6.2019 г. 11.00 - 13.00 3006 Протокол в публичната администрация Публична администрация дистанционно бакалавър 934
2.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2092 Основи на публичната администрация Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
10.6.2019 г. 10.00 - 12.00 5007 Основи на публичната администрация Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
10.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2121 Институцията Омбудсман в публичната администрация Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
12.6.2019 г. 16.00 - 18.00 5006 Основи на публичната администрация Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
22.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2111 Основи на публичната администрация Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
22.6.2019 г. 13.00 - 15.00 2110 Преддипломен стаж Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
22.6.2019 г. 15.00 - 17.00 3073 Основи на публичната администрация Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
22.6.2019 г. 15.00 - 17.00 3073 Теория и практика на публичната администрация Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 38
22.6.2019 г. 15.00 - 17.00 3073 Административни системи и административни реформи Електронно управление - 2 сем. редовно магистър 38
22.6.2019 г. 15.00 - 17.00 3073 Институцията Омбудсман в публичната администрация Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
22.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2023 Протокол в публичната администрация Публична администрация дистанционно бакалавър 934
22.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2023 Протокол в публичната администрация Публична администрация редовно бакалавър 224
28.6.2019 г. 11.00 - 12.00 2121 Преддипломен стаж Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
28.6.2019 г. 12.00 - 14.00 3074 Протокол в публичната администрация Публична администрация редовно бакалавър 224
28.6.2019 г. 12.00 - 14.00 3074 Протокол в публичната администрация Публична администрация дистанционно бакалавър 934
28.6.2019 г. 14.00 - 15.00 БИБЛ2 Основи на публичната администрация Администрация и управление дистанционно бакалавър 936
28.6.2019 г. 16.00 - 17.00 ТЦ Основи на публичната администрация Администрация и управление редовно бакалавър 230
28.6.2019 г. 16.00 - 17.00 ТЦ Основи на публичната администрация Администрация и управление редовно бакалавър 231
28.6.2019 г. 16.00 - 17.00 ТЦ Основи на публичната администрация Администрация и управление редовно бакалавър 232
28.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П036 Основи на публичната администрация Право - напр. редовно бакалавър 613
28.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П036 Основи на публичната администрация Право - напр. редовно бакалавър 614
28.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П036 Основи на публичната администрация Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
28.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П036 Сравнителна публична администрация Публична администрация редовно бакалавър 221
28.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П036 Сравнителна публична администрация Публична администрация дистанционно бакалавър 933
28.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П036 Сравнителна публична администрация Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
30.6.2019 г. 10.30 - 12.00 303 Основи на публичната администрация Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732