Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Управление и администрация"
Поля Стоянова Кацамунска

Проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Служебен E-mail: polya.katsamunska@unwe.bg
Личен E-mail: polya_katsamunska@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 621
Кабинет: 5034
Консултации: Понеделник от 12:00 до 14:00 часа и Вторник от 07:30 до 09:30 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
28.5.2019 г. 12.00 - 14.00 2121 Преддипломен стаж Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
28.5.2019 г. 14.00 - 16.00 3074 Протокол в публичната администрация Публична администрация редовно бакалавър 224
28.5.2019 г. 16.00 - 18.00 3074 Институцията Омбудсман в публичната администрация Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
2.6.2019 г. 11.00 - 13.00 3006 Протокол в публичната администрация Публична администрация дистанционно бакалавър 934
2.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2092 Основи на публичната администрация Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
10.6.2019 г. 10.00 - 12.00 5007 Основи на публичната администрация Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 131