Поля Стоянова Кацамунска

Проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Служебен E-mail: polya.katsamunska@unwe.bg
Личен E-mail: polya_katsamunska@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 621
Кабинет: 5034
Консултации: Понеделник от 12:00 до 14:00 часа и Вторник от 07:30 до 09:30 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 11.30 2030 Основи на публичната администрация Право - напр. бакалаври редовно 615 ОсПА
Л понеделник 09.00 - 11.30 2030 Основи на публичната администрация Право - напр. бакалаври редовно 616 ОсПА
Л понеделник 14.15 - 17.30 3074 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 233 23300
Л вторник 09.00 - 12.15 3074 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 234 23400
Л вторник 12.30 - 15.45 3074 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 235 23500
Л четвъртък 14.15 - 15.45 3006 Сравнителна публична администрация Публична администрация бакалаври редовно 224 22400
Л 5.10.2019 г. 11.00 - 18.45 505 Основи на публичната администрация Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 733 73300
Л 6.10.2019 г. 9.00 - 16.45 505 Основи на публичната администрация Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 733 73300
Л 26.10.2019 г. 9.00 - 16.45 3074 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври дистанционно 937 93700
Л 27.10.2019 г. 9.00 - 16.45 3074 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври дистанционно 937 93700
Л 16.11.2019 г. 9.00 - 16.45 5022 Сравнителна публична администрация Публична администрация бакалаври дистанционно 934 93400
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2121 Административни системи и административни реформи Електронно управление - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 13.10.2019 г. 9.00 - 15.00 1085 Административен протокол Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 17.11.2019 г. 9.00 - 15.45 3060 Теория и практика на публичната администрация Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 23.11.2019 г. - 24.11.2019 г. 9.00 - 16.45 2099 Основи на публичната администрация Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 15.12.2019 г. 9.00 - 11.30 3007 Теория и практика на публичната администрация Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800