Научен секретар
Катедра "Наказателноправни науки"
Пресиян Марчев Марков

Гл.ас. д-р Пресиян Марчев Марков

Служебен E-mail: pmarkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 410
Кабинет: 4063
Консултации: понеделник от 09.00 до 11.00 ч.сряда от 09.00 до 11.00 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток