Декан
Бизнес факултет
в.и.д. ръководител катедра
Катедра "Икономика на природните ресурси"
Научни интереси: анализ на аграрната политика; агромаркетинг; развитие на селските райони