Декан
Бизнес факултет
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на природните ресурси"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 17.45 - 21.00 1044 Маркетингови изследвания в агробизнеса Агробизнес и управление на територията - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л петък 09.00 - 10.30 4007 Аграрен маркетинг Аграрен бизнес бакалаври редовно 151 15100
У петък 10.45 - 12.15 2109 Аграрен маркетинг Аграрен бизнес бакалаври редовно 151 1421
У петък 12.30 - 14.00 2109 Аграрен маркетинг Аграрен бизнес бакалаври редовно 151 1422