Декан
Бизнес факултет
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на природните ресурси"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
29.5.2019 г. 10.00 - 11.00 1067 Курсова работа по екоикономика Екоикономика редовно бакалавър 164
29.5.2019 г. 10.00 - 11.00 1067 Курсова работа по аграрен бизнес Аграрен бизнес редовно бакалавър 164
29.5.2019 г. 10.00 - 11.00 1067 Курсова работа по икономика на околната среда Икономика на околната среда с преподаване на английски език редовно бакалавър 137