Декан
Бизнес факултет
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на природните ресурси"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
28.1.2019 г. 11.00 - 13.00 2119 Аграрен маркетинг Аграрен бизнес редовно бакалавър 164
28.1.2019 г. 16.00 - 18.00 1044 Маркетингови изследвания в агробизнеса Агробизнес и управление на територията - 2 сем. редовно магистър 28
8.2.2019 г. 10.00 - 12.00 П036 Аграрен маркетинг Аграрен бизнес редовно бакалавър 164