Декан
Бизнес факултет
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на природните ресурси"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност Поток
18.1.2018 г. 14.00 - 16.00 2029 Аграрен маркетинг Аграрен бизнес 151
18.1.2018 г. 16.00 - 18.00 1044 Маркетингови изследвания в агробизнеса Агробизнес и управление на територията - 2 сем. 28