Декан
Бизнес факултет
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на природните ресурси"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
29.1.2018 г. 16.00 - 18.00 1044 Маркетингови изследвания в агробизнеса Агробизнес и управление на територията - 2 сем. редовно магистър 28
9.2.2018 г. 9.00 - 11.00 2029 Аграрен маркетинг Аграрен бизнес редовно бакалавър 151