Декан
Бизнес факултет
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на природните ресурси"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
11.6.2018 г. 11.00 - 12.00 1067 Курсова работа по аграрен бизнес Аграрен бизнес редовно бакалавър 151
11.6.2018 г. 11.00 - 12.00 1067 Курсова работа по икономика на околната среда Икономика на околната среда с преподаване на английски език редовно бакалавър 135
11.6.2018 г. 11.00 - 12.00 1067 Курсова работа по екоикономика Екоикономика редовно бакалавър 151
11.6.2018 г. 11.00 - 12.00 1067 Курсова работа по икономика на околната среда Икономика на околната среда с преподаване на английски език редовно бакалавър 135
19.6.2018 г. 11.00 - 12.00 1067 Курсова работа по аграрен бизнес Аграрен бизнес редовно бакалавър 151
19.6.2018 г. 11.00 - 12.00 1067 Курсова работа по екоикономика Екоикономика редовно бакалавър 151
19.6.2018 г. 13.00 - 15.00 1044 Маркетингови изследвания в агробизнеса Агробизнес и управление на територията - 2 сем. редовно магистър 28
25.6.2018 г. 11.00 - 12.00 1067 Курсова работа по аграрен бизнес Аграрен бизнес редовно бакалавър 151
25.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2029 Аграрен маркетинг Аграрен бизнес редовно бакалавър 151
26.6.2018 г. 13.00 - 14.00 1067 Курсова работа по екоикономика Екоикономика редовно бакалавър 151
27.6.2018 г. 11.00 - 12.00 1067 Курсова работа по икономика на околната среда Икономика на околната среда с преподаване на английски език редовно бакалавър 135