Декан
Бизнес факултет
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на природните ресурси"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
29.5.2019 г. 10.00 - 11.00 1067 Курсова работа по екоикономика Екоикономика редовно бакалавър 164
29.5.2019 г. 10.00 - 11.00 1067 Курсова работа по аграрен бизнес Аграрен бизнес редовно бакалавър 164
29.5.2019 г. 10.00 - 11.00 1067 Курсова работа по икономика на околната среда Икономика на околната среда с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
21.6.2019 г. 10.00 - 12.00 1067 Курсова работа по екоикономика Екоикономика редовно бакалавър 164
21.6.2019 г. 10.00 - 12.00 1067 Курсова работа по аграрен бизнес Аграрен бизнес редовно бакалавър 164
21.6.2019 г. 10.00 - 12.00 1067 Курсова работа по икономика на околната среда Икономика на околната среда с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
21.6.2019 г. 13.00 - 14.00 1044 Маркетингови изследвания в агробизнеса Агробизнес и управление на територията - 2 сем. редовно магистър 28
25.6.2019 г. 10.00 - 12.00 3073 Аграрен маркетинг Аграрен бизнес редовно бакалавър 164
28.6.2019 г. 13.00 - 14.00 1067 Курсова работа по аграрен бизнес Аграрен бизнес редовно бакалавър 164
28.6.2019 г. 13.00 - 14.00 1067 Курсова работа по екоикономика Екоикономика редовно бакалавър 164
28.6.2019 г. 13.00 - 14.00 1067 Курсова работа по икономика на околната среда Икономика на околната среда с преподаване на английски език редовно бакалавър 137