Ръководител катедра
Катедра "Финанси"
Пресияна Стойкова Ненкова

Доц. д-р Пресияна Стойкова Ненкова

Служебен E-mail: pnenkova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 534
Кабинет: 2049
Консултации: понеделник 16.30-17.30 вторник 12.30-13.30

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник [от 10.2.2020 г. до 6.4.2020 г.] 17.45 - 21.00 2060 Публични финанси Финанси - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л понеделник [от 27.4.2020 г. до 11.5.2020 г.] 17.45 - 21.00 2060 Публични финанси Финанси - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 10.30 5004 Публични финанси Международни отношения -напр. бакалаври редовно 319 ПФ
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 10.30 5004 Публични финанси Политология -напр. бакалаври редовно 319 ПФ
Онлайн занятие » Л вторник 10.45 - 12.15 3049 Местни финанси Финанси бакалаври редовно 117 11700