Заместник-председател
Общо събрание
Ръководител катедра
Катедра "Политическа икономия"
Пенчо Денчев Пенчев

Проф. д.н. Пенчо Денчев Пенчев

Служебен E-mail: p.penchev@unwe.bg
Личен E-mail: e_history@mail.bg
Телефон: (02) 8195 620
Кабинет: 4057
Консултации: Вторник 12.00-14.00 Сряда 12.00-14.00