Заместник-председател
Общо събрание
Пенчо Денчев Пенчев

Проф. д.н. Пенчо Денчев Пенчев

Служебен E-mail: p.penchev@unwe.bg
Личен E-mail: e_history@mail.bg
Телефон: (02) 8195 692
Кабинет: 4058
Консултации: Вторник 14.00-16.00Сряда 12.00-14.00
Научни интереси: Стопанска история, История на икономическата мисъл