Директор
Научноизследователски център за медийни изследвания и аудиовизуална политика

Петко Тодоров Тодоров

Проф. д-р Петко Тодоров Тодоров

Катедра "Медии и обществени комуникации"

Факултет "Икономика на инфраструктурата"

E-mail Служебен E-mail: ptodorov@unwe.bg

Personal E-mail Личен E-mail: ptodorov@dir.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 370

Office Кабинет: 3077


Добре дошли в моя блог

Welcome to UNWE Blogs. Това е моят блог. Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.