Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Общоикономически факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.1.2020 г. 11.30 - 12.30 ТЦ История на икономическите теории Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 140
27.1.2020 г. 9.45 - 10.45 ТЦ История на икономическите теории Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 141
27.1.2020 г. 9.45 - 10.45 ТЦ История на икономическите теории Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 142
2.2.2020 г. 9.00 - 12.00 2030 История на икономическите теории Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 913
4.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3075 История на икономическите теории Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 913
5.2.2020 г. 19.30 - 20.30 ТЦ История на икономическите теории Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 140
5.2.2020 г. 19.30 - 20.30 ТЦ История на икономическите теории Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 141
5.2.2020 г. 19.30 - 20.30 ТЦ История на икономическите теории Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 142
15.2.2020 г. 12.00 - 13.00 301 История на икономическите теории Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710