Година: 2011 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Елементи на контрола върху приходите от осигурителни вноски

Период на осъществяване /в години / : 2012

Дата: 22.03.2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Бобев, Р. Ст., Атанасова, Т.Г.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Осигурителен контрол

Име на списание/издателство: Университетско издателство "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 87

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Бобев, Р. Ст., Атанасова, Т.Г.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Данъчен и осигурителен контрол

Име на списание/издателство: ВУЗФ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 36

Брой страници от-до: 42, от 76 до 118

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Елементи на контрола върху приходите от осигурителни вноски

Период на осъществяване /в години / : 2012

Дата: 22.10.2010

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: