Директор
Университетски център по устойчиво развитие

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 5.1.2021 г. 14.00 - 17.00 2005 Основи на икономическата теория Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 135
зимна редовна 12.1.2021 г. 14.00 - 16.00 4026 Политическа икономия на устойчивото развитие Политическа икономия редовно бакалавър 180