Директор
Университетски център по устойчиво развитие

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
4.6.2019 г. 12.00 - 15.00 4026 Икономическа политика Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
17.6.2019 г. 13.00 - 15.00 4026 Икономическа политика Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
24.6.2019 г. 13.00 - 15.00 3034 Политическа икономия на устойчивото развитие Политическа икономия редовно бакалавър 160
24.6.2019 г. 13.00 - 15.00 3034 Икономическа политика Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
27.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2006 Основи на икономическата теория Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 133