Директор
Университетски център по устойчиво развитие

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
1.6.2020 г. 12.00 - 15.00 4026 Икономическа политика Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 132