Директор
Университетски център по устойчиво развитие

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 17.5.2021 г. 14.00 - 16.00 4046 Икономическа политика Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 133
лятна редовна 25.5.2021 г. 17.00 - 19.00 4026 Корпоративна социална отговорност Макроикономически политики и пазари - 2 сем. редовно магистър 18
лятна поправителна 4.6.2021 г. 16.00 - 18.00 4026 Корпоративна социална отговорност Макроикономически политики и пазари - 2 сем. редовно магистър 18
лятна поправителна 8.6.2021 г. 14.00 - 16.00 4046 Икономическа политика Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 133