Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Финансово-счетоводен факултет
Научни интереси: счетоводство на банките, счетоводство на организациите с нестопанска дейност