Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Финансово-счетоводен факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
7.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2029 Нематериални активи Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
7.6.2019 г. 14.15 - 15.45 БИБЛ. Основи на счетоводството Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 187