Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 15.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3048 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 15.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3048 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 15.1.2021 г. 18.00 - 20.00 3048 Принципи на представяне и отчитане на интелектуалния капитал и природните ресурси Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 17.1.2021 г. 14.00 - 16.00 5022 Финансови отчети и оценка на риска на публични акционерни дружества във финансовия сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 18.1.2021 г. 16.00 - 18.00 2015 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 18.1.2021 г. 16.00 - 18.00 2015 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 21.1.2021 г. 18.00 - 20.00 3034 Принципи на представяне и отчитане на интелектуалния капитал и природните ресурси Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 24.1.2021 г. 12.00 - 14.00 1058 Финансови отчети и оценка на риска на публични акционерни дружества във финансовия сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 24.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3048 Финансово счетоводство Финансов контрол редовно бакалавър 105
годишна поправителна 29.1.2021 г. 11.00 - 13.00 4043 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 29.1.2021 г. 11.00 - 13.00 4043 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 30.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3034 Финансово счетоводство Финансов контрол редовно бакалавър 105