Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Финансово-счетоводен факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
7.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2029 Нематериални активи Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
7.6.2019 г. 14.15 - 15.45 БИБЛ. Основи на счетоводството Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 187
18.6.2019 г. 10.00 - 11.30 БИБЛ. Основи на счетоводството Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 187
18.6.2019 г. 12.00 - 14.00 5008 Нематериални активи Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
22.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2059 Финансови отчети и оценка на риска на публични акционерни дружества във финансовия сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
22.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2059 Счетоводно информационно отчитане на нематериалните активи в предприятията от публичния сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. редовно магистър 48
22.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2059 Принципи на представяне и отчитане на интелектуалния капитал и природните ресурси Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
26.6.2019 г. 9.00 - 11.00 3034 Нематериални активи Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
26.6.2019 г. 9.00 - 11.00 3034 Финансово счетоводство Финансов контрол редовно бакалавър 119
29.6.2019 г. 9.30 - 11.00 БИБЛ. Основи на счетоводството Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 187