Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2020 г. 12.00 - Нематериални активи Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » лятна редовна 29.5.2020 г. 10.00 - Основи на счетоводството Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 197
Онлайн изпит » лятна редовна 29.5.2020 г. 8.00 - Основи на счетоводството Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 197
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 10.00 - Основи на счетоводството Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 197
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 14.00 - Нематериални активи Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 152
условна сесия 17.6.2020 г. 8.00 - 9.00 Основи на счетоводството Екоикономика редовно бакалавър
условна сесия 17.6.2020 г. 8.00 - 9.00 Основи на счетоводството Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър
условна сесия 17.6.2020 г. 8.00 - 9.00 Основи на счетоводството Индустриален бизнес редовно бакалавър
условна сесия 17.6.2020 г. 8.00 - 9.00 Основи на счетоводството Икономика редовно бакалавър
условна сесия 17.6.2020 г. 8.00 - 9.00 Основи на счетоводството Предприемачество редовно бакалавър
условна сесия 17.6.2020 г. 8.00 - 9.00 Основи на счетоводството Прогнозиране и планиране редовно бакалавър
условна сесия 17.6.2020 г. 8.00 - 9.00 Основи на счетоводството Счетоводство редовно бакалавър
условна сесия 17.6.2020 г. 8.00 - 9.00 Основи на счетоводството Финансов контрол редовно бакалавър
условна сесия 17.6.2020 г. 8.00 - 9.00 Основи на счетоводството Аграрен бизнес редовно бакалавър
условна сесия 17.6.2020 г. 8.00 - 9.00 Основи на счетоводството Статистика и иконометрия редовно бакалавър
условна сесия 17.6.2020 г. 8.00 - 9.00 Основи на счетоводството Маркетинг дистанционно бакалавър
условна сесия 17.6.2020 г. 8.00 - 9.00 Основи на счетоводството Бизнес икономика редовно бакалавър
условна сесия 17.6.2020 г. 8.00 - 9.00 Основи на счетоводството Финанси редовно бакалавър
условна сесия 17.6.2020 г. 8.00 - 9.00 Основи на счетоводството Икономика на търговията редовно бакалавър
условна сесия 17.6.2020 г. 8.00 - 9.00 Основи на счетоводството Международни икономически отношения редовно бакалавър