Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 10.45 - 12.15 3060 Нематериални активи Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 152 15200
Онлайн занятие » У понеделник 12.30 - 14.00 3060 Нематериални активи Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 152 1239
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 2009 Основи на счетоводството Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 197 19700