Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Петък: 16.00-17.30. Обявените дни и часове са валидни в рамките на зимен семестър на учебната 2018/19 г.
Научни интереси: КОРПОРАТИВНИ финанси; АНАЛИЗ на финансовото състояние; УПРАВЛЕНИЕ на финансите; ЛИЧНИ финанси; Финансов КОНСУЛТИНГ; финанси на ХОЛДИНГОВИТЕ структури; АЛТЕРНАТИВНИ финанси; ПАРИЧНИ въпроси; ИНОВАЦИИ при парите; СОЛИДАРНА икономика; СЪВРЕМЕННИ бартерни системи; ФИЛОСОФИЯ на финансите и финансово ПОВЕДЕНИЕ; МЕТОДОЛОГИЯ на научните изследвания