Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Понеделник: 9,00-10,30 ч. или Сряда: 9,00-10,30 ч. (в един от двата дни по предварителна уговорка със студенти) Обявените дни и часове са валидни в рамките на летен семестър на учебната 2019/20 г.