Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Вторник: 14.00-15.30. или Сряда: 17,30-19,00 (по предварителна уговорка) Обявените дни и часове са валидни в рамките на летен семестър на учебната 2018/19 г.