Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Вторник: 14.00-15.30. или Сряда: 14,00-15,30 (в един от двата дни по предварителна уговорка със студенти) Обявените дни и часове са валидни в рамките на зимен семестър на учебната 2019/20 г.
Часове за консултации: Вторник: 14.00-15.30. или Сряда: 14,00-15,30 (в един от двата дни по предварителна уговорка със студенти) Обявените дни и часове са валидни в рамките на зимен семестър на учебната 2019/20 г.