Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Вторник: 14.00-15.30. или Сряда: 17,30-19,00 (по предварителна уговорка) Обявените дни и часове са валидни в рамките на летен семестър на учебната 2018/19 г.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2019 г. 8.00 - 9.00 ТЦ Корпоративни финанси Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 189
27.5.2019 г. 8.00 - 9.00 БИБЛ. Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 180
28.5.2019 г. 13.15 - 14.15 ТЦ Корпоративни финанси Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 129
7.6.2019 г. 16.00 - 17.00 ТЦ Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 186
11.6.2019 г. 14.30 - 15.30 ТЦ Корпоративни финанси Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
17.6.2019 г. 11.30 - 12.30 ТЦ Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 186
17.6.2019 г. 13.00 - 15.00 4042 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
17.6.2019 г. 13.00 - 15.00 4042 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
17.6.2019 г. 8.00 - 9.00 ТЦ Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 180
17.6.2019 г. 8.00 - 9.00 ТЦ Корпоративни финанси Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 189
17.6.2019 г. 9.45 - 10.45 ТЦ Корпоративни финанси Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 129
17.6.2019 г. 9.45 - 10.45 БИБЛ. Корпоративни финанси Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
25.6.2019 г. 11.30 - 12.30 ТЦ Корпоративни финанси Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 129
25.6.2019 г. 11.30 - 12.30 ТЦ Корпоративни финанси Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
25.6.2019 г. 8.00 - 9.00 ТЦ Корпоративни финанси Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 189
25.6.2019 г. 8.00 - 9.00 ТЦ Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 180
25.6.2019 г. 9.45 - 10.45 ТЦ Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 186