Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Вторник и Четвъртък от 10,00-11,30 ч. - присъствено или онлайн според предварителна уговорка и съобразени с указанията на Ректора за спазване на противоепидемиологични мерки.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 1.6.2021 г. 8.00 - 9.00 ТЦ Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 140
лятна редовна 1.6.2021 г. 8.00 - 9.00 БИБЛ. Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 142
лятна редовна 1.6.2021 г. 9.45 - 10.45 БИБЛ. Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 142
лятна редовна 1.6.2021 г. 9.45 - 10.45 ТЦ Корпоративни финанси Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134
лятна поправителна 8.6.2021 г. 11.30 - 12.30 ТЦ Корпоративни финанси Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134
лятна поправителна 8.6.2021 г. 9.45 - 10.45 ТЦ Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 142
лятна поправителна 8.6.2021 г. 9.45 - 10.45 ТЦ Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 140