Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Понеделник: 9,00-10,30 ч. или Сряда: 9,00-10,30 ч. (в един от двата дни по предварителна уговорка със студенти) Обявените дни и часове са валидни в рамките на летен семестър на учебната 2019/20 г.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2020 г. 15.15 - Корпоративни финанси Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 133
Онлайн изпит » лятна редовна 29.5.2020 г. 8.00 - Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 190
Онлайн изпит » лятна редовна 29.5.2020 г. 8.00 - Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 192
Онлайн изпит » лятна редовна 2.6.2020 г. 16.00 - Корпоративни финанси Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 199
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 10.15 - Корпоративни финанси Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 133
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 10.15 - Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 190
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 10.15 - Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 192
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 13.45 - Корпоративни финанси Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 199