Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Вторник: 14.00-15.30. или Сряда: 14,00-15,30 (в един от двата дни по предварителна уговорка със студенти) Обявените дни и часове са валидни в рамките на зимен семестър на учебната 2019/20 г.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
12.1.2020 г. 10.00 - 15.00 3048 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
22.1.2020 г. 8.00 - 9.00 ТЦ Основи на финансите Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 199
25.1.2020 г. 12.00 - 14.00 4005 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
25.1.2020 г. 12.00 - 14.00 4005 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
25.1.2020 г. 12.00 - 14.00 4005 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
28.1.2020 г. 16.00 - 20.00 3037 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
29.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3036 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
29.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3036 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
29.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3036 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
3.2.2020 г. 9.30 - 10.30 БИБЛ. Основи на финансите Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 199
4.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3038 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48