Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Понеделник и Сряда от 14,30 до 15,30 ч. - присъствено или онлайн според предварителна уговорка и съобразени с указанията на Ректора за спазване на противоепидемиологични мерки.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 27.5.2022 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Корпоративни финанси Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 135
лятна редовна 27.5.2022 г. 10.00 БИБЛ. (карта) Корпоративни финанси Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 135
лятна редовна 27.5.2022 г. 8.00 ИЦ1 (карта) Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 160
лятна редовна 27.5.2022 г. 8.00 БИБЛ. (карта) Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 165
лятна редовна 27.5.2022 г. 8.00 ИЦ1 (карта) Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 165
лятна поправителна 7.6.2022 г. 8.15 ИЦ1 (карта) Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 165
лятна поправителна 7.6.2022 г. 8.15 ИЦ1 (карта) Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 160
лятна поправителна 7.6.2022 г. 8.15 ИЦ1 (карта) Корпоративни финанси Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 135
годишна поправителна 14.9.2022 г. 16.00 ИЦ1 (карта) Основи на финансите Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 166
годишна поправителна 16.9.2022 г. 10.00 ТЦ (карта) Корпоративни финанси Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 135
годишна поправителна 16.9.2022 г. 10.00 ТЦ (карта) Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 160
годишна поправителна 16.9.2022 г. 10.00 ТЦ (карта) Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 165