Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Всеки ден 10,00-11,30 ч. - присъствено или онлайн според предварителна уговорка и съобразени с указанията на Ректора за спазване на противоепидемиологични мерки.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 8.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 8.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 8.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 10.1.2021 г. 12.00 - 18.00 - Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 24.1.2021 г. 12.00 - 18.00 - Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48