Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Петък: 16.00-17.30. Обявените дни и часове са валидни в рамките на зимен семестър на учебната 2018/19 г.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
20.1.2019 г. 14.00 - 16.00 3037 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
24.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3034 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
1.2.2019 г. 16.00 - 18.00 5022 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
1.2.2019 г. 16.00 - 18.00 5022 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48