Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Понеделник и Вторник от 13,30 до 14,30 ч. - присъствено или онлайн според предварителна уговорка и съобразени с указанията на Ректора за спазване на противоепидемиологични мерки.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 14.9.2022 г. 16.00 ИЦ1 (карта) Основи на финансите Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 166
годишна поправителна 15.9.2022 г. 15.00 2093 (карта) Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 16.9.2022 г. 10.00 ТЦ (карта) Корпоративни финанси Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 135
годишна поправителна 16.9.2022 г. 10.00 ТЦ (карта) Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 160
годишна поправителна 16.9.2022 г. 10.00 ТЦ (карта) Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 165
Онлайн изпит » годишна поправителна 17.9.2022 г. 10.00 (карта) Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 17.9.2022 г. 10.00 (карта) Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48