Projects

  • Barter money-opportunities and challenges (2016)
  • Hypotheses About Free Money (2016)
  • One More Notion on Money (2016)
  • Bulgarians Are On the Way to Modern Barter Exchange System (MBES). An Expert Survey (2015)
  • Пропарична същност на съвременния бартер (2014) /The pro-monetary essence of the contemporary barter /
  • Методология за оптимизиране на управленската и организационната структура, и управлението на човешките ресурси (2001)
  • Разработване на технология за смесено дружество (1999)
  • Обзор на икономиката на България за 1997 година (1998)
  • Методология за изграждане на приватизационен проект на търговско дружеството от системата на промишлеността (1996)
  • Методология за изграждане на финансов анализ и стратегия за развитието на търговско дружество от системата на промишлеността (1995)