Дати за консултации

Консултации по индивидуални проекти – Вторник: 14.00-15.30. или Сряда: 17,30-19,00 (по предварителна уговорка)

Консултации по индивидуални проекти – 20 април 2018 г.;  27 април 2018 г.;  04 май 2018 г.;  – 4067 кабинет от 18,00 до 19,00 ч.

Подписване на заявления за следваща сесия  – 29 януари 2018 г. от 13,30 до 14,00 ч.

Датите за срещи с дипломанти, които защитават през м. Октомври 2017 г  се уточняват с предварителна уговорка.


Дати за срещи с дипломанти, които защитават през м. Март 2017 г.:

В обявените часове за консултации сряда: 10,30-12,00  и четвъртък: 11-12,30


Дати за срещи с дипломанти, които защитават през м. Октомври 2016 г.:

05.07.2016 г.  от 10,30 до 12,00 ч. – индивидуални консултации

13.07.2016 г.  от 10,30 до 12,00 ч. – индивидуални консултации

09.08.2016 г. – индивидуални консултации

26.09.2016 г. – индивидуални консултации

28.09.2016  – подписване на дипломни работи


Дати за срещи с дипломанти, които защитават през м. Юли 2016 г.:

18.04.2016 г.  от 10,30 до 12,00 ч. – индивидуални консултации

19.04.2016 г.  от 10,30 до 12,00 ч. – индивидуални консултации

04.05.2016 г.  от 10,30 до 12,00 ч. – индивидуални консултации

10.05.2016 г.  от 10,30 до 12,00 ч. – индивидуални консултации

11.05.2016 г.  от 10,30 до 12,00 ч. – индивидуални консултации

16/17.05 – подписване на дипломни работи


Дати за срещи с дипломанти, които защитават през м. Февруари 2016 г.:

18.01.2016 г.  от 10,30 до 14,00 ч. – индивидуални консултации

28.01.2016 г.  от 11,00 до 14,00 ч. – индивидуални консултации

02.02.2016 г.  от 11,00 до 14,00 ч. – индивидуални консултации

08.02.2016 г. от  12,00 до 16,00 ч. – индивидуални консултации

15/16.02 – подписване на дипломни работи