Дати за консултации

Уважаеми, колеги,  във връзка със защита на дипломните работи през март 2020,  сроковете са както следва:

  • 10-14 Февруари 2020 за предаване на  хартиено копие за редакция – среща не е необходима;
  • 17-20 Февруари ще провеждам срещи за коментари и бележки – необходимо време – около 1 час индивидуална работа. Ще обявя график;
  • 24-27 февруари за окончателно оформяне  и предаване на работите – по електронната поща.

Според сроковете, обявени от катедрата, предаването на работите става  в периода 2-6 март.

Пожелавам успешна работа.

Консултации по проекти, които ще бъдат защитавани през
м. Юли 2020, ще се проведат в началото на м. март.
_______________________________________________________________________________________
Съгласно правилата на Катедра Финанси, ще бъде обявен срок за подаване на заявления за защита през следващата учебна година.

_______________________________________________________________________________________

Обявените дати са валидни след предварителна уговорка, което означава, че в тези часови интервали съм на разположение на дипломанти, които са се свързали с мен за консултация поне един ден по-рано и сме уговорили среща.

през Зимен Семестър на 2019/20 уч. г.

28 Октомври 2019 г. – от 18.30  до 19.30 ч.

30 Октомври 2019 г. – от 14.00   до 15.00 ч.

през м. май 2019 г. – 21 Май 2019 г. – от 15,30 до 16,30 ч.

27 Май 2019 г. – от 13,00 до 14,00 ч.

28 Май 2019 г. – от 16,00 до 17,00 ч.

през м. юни 2019 г. – 07 Юни 2019 г. – от 18,30 до 19,30 ч.

11 Юни 2019 г. – от 17,00 до 18,00 ч.

Консултации по индивидуални проекти през летен семестър на 2018/19 учебна година – Вторник: 14.00-15.30. или Сряда: 17,30-19,00 (по предварителна уговорка)

Консултации по индивидуални проекти през летен семестър на 2018/19 учебна година – Вторник: 14.00-15.30. или Сряда: 17,30-19,00 (по предварителна уговорка)

Консултации по индивидуални проекти – 20 април 2018 г.;  27 април 2018 г.;  04 май 2018 г.;  – 4067 кабинет от 18,00 до 19,00 ч.

Подписване на заявления за следваща сесия  – 29 януари 2018 г. от 13,30 до 14,00 ч.

Датите за срещи с дипломанти, които защитават през м. Октомври 2017 г  се уточняват с предварителна уговорка.


Дати за срещи с дипломанти, които защитават през м. Март 2017 г.:

В обявените часове за консултации сряда: 10,30-12,00  и четвъртък: 11-12,30


Дати за срещи с дипломанти, които защитават през м. Октомври 2016 г.:

05.07.2016 г.  от 10,30 до 12,00 ч. – индивидуални консултации

13.07.2016 г.  от 10,30 до 12,00 ч. – индивидуални консултации

09.08.2016 г. – индивидуални консултации

26.09.2016 г. – индивидуални консултации

28.09.2016  – подписване на дипломни работи


Дати за срещи с дипломанти, които защитават през м. Юли 2016 г.:

18.04.2016 г.  от 10,30 до 12,00 ч. – индивидуални консултации

19.04.2016 г.  от 10,30 до 12,00 ч. – индивидуални консултации

04.05.2016 г.  от 10,30 до 12,00 ч. – индивидуални консултации

10.05.2016 г.  от 10,30 до 12,00 ч. – индивидуални консултации

11.05.2016 г.  от 10,30 до 12,00 ч. – индивидуални консултации

16/17.05 – подписване на дипломни работи


Дати за срещи с дипломанти, които защитават през м. Февруари 2016 г.:

18.01.2016 г.  от 10,30 до 14,00 ч. – индивидуални консултации

28.01.2016 г.  от 11,00 до 14,00 ч. – индивидуални консултации

02.02.2016 г.  от 11,00 до 14,00 ч. – индивидуални консултации

08.02.2016 г. от  12,00 до 16,00 ч. – индивидуални консултации

15/16.02 – подписване на дипломни работи