Научни интереси: Местно самоуправление, Публична власт и политики, Социология, Социално развитие в регионите, Икономика на обществения сектор, Управление на социалните дейности, Управление на проекти, Инвестиции в публичния сектор, Пазари и борси, Управление на публичния сектор и др.