Ръководител катедра
Катедра "Медии и обществени комуникации"
Научни интереси: онлайн медии, журналистика, история на онлайн журналистиката, образование, професионални роли и компетенции, разследваща журналистика