Ръководител катедра
Катедра "Медии и обществени комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник [от 11.2.2019 г. до 25.2.2019 г.] 18.30 - 21.00 3072 Онлайн бизнес журналистика Медии и журналистика със спец. "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л понеделник [от 11.3.2019 г. до 25.3.2019 г.] 18.30 - 21.00 3072 Онлайн бизнес журналистика Медии и журналистика със спец. "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л понеделник [от 1.4.2019 г. до 1.4.2019 г.] 18.30 - 21.00 3072 Онлайн бизнес журналистика Медии и журналистика със спец. "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л сряда 12.30 - 14.00 3006 Основи на комуникациите Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 177 17700
Л сряда 12.30 - 14.00 3006 Основи на комуникациите Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 177 17700