Ръководител катедра
Катедра "Медии и обществени комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 17.30 3072 Онлайн медии Медии и журналистика бакалаври редовно 513 ОнлМ
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 17.30 3072 Онлайн медии Медия икономика бакалаври редовно 514 ОнлМ
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 12.15 3006 Основи на комуникациите Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 187 18700
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 12.15 3006 Основи на комуникациите Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 187 18700