Ръководител катедра
Катедра "Медии и обществени комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 08.00 - 10.30 3072 Нова медийна продукция Медии и журналистика бакалаври редовно 515 НМПр
Л понеделник 08.00 - 10.30 3072 Нова медийна продукция Медия икономика бакалаври редовно 516 НМПр
Л понеделник 10.45 - 14.00 3072 Интеркултурна комуникация Медия икономика бакалаври редовно 518 51800
Л вторник 14.15 - 17.30 3072 Рекламна комуникация Медии и журналистика бакалаври редовно 515 РКом
Л вторник 14.15 - 17.30 3072 Рекламна комуникация Медия икономика бакалаври редовно 516 РКом
Л вторник 18.30 - 21.00 3072 PR в интернет Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800