Ръководител катедра
Катедра "Медии и обществени комуникации"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 4.1.2021 г. 14.00 - 16.00 - Медиакритика Медии и журналистика редовно бакалавър 513
Онлайн изпит » зимна редовна 4.1.2021 г. 14.00 - 16.00 - Медиакритика Медия икономика редовно бакалавър 516
Онлайн изпит » зимна редовна 4.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - PR в интернет Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » зимна редовна 7.1.2021 г. 13.00 - 16.00 - Рекламна комуникация Медии и журналистика редовно бакалавър 513
Онлайн изпит » зимна редовна 7.1.2021 г. 13.00 - 16.00 - Рекламна комуникация Медия икономика редовно бакалавър 514
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - PR в интернет Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Медиакритика Медия икономика редовно бакалавър 516
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Медиакритика Медии и журналистика редовно бакалавър 513
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Рекламна комуникация Медия икономика редовно бакалавър 514
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Рекламна комуникация Медии и журналистика редовно бакалавър 513