Декан
Финансово-счетоводен факултет
Ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"
Научни интереси: организация на счетоводството, финансово счетоводство