Ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"
Снежанка Александрова Башева

Проф. д-р Снежанка Александрова Башева

Служебен E-mail: sbasheva@unwe.bg
Личен E-mail: snejanabacheva@hotmail.com
Телефон: (02) 8195 612
Кабинет: 1040
Консултации: Вторник 14.00-16.00 ч., онлайн консултации след предварителна уговорка по електрона поща
Научни интереси: организация на счетоводството, финансово счетоводство бизнескомбинации несъстоятелност и ликвидация данъчно счетоводство