Соня Дакова Чипева

Доц. д-р Соня Дакова Чипева

Служебен E-mail: soniachip@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 651
Кабинет: 2081
Консултации: Вторник: от 12.30 до 16.30 часа
Научни интереси: извадкови изучавания; математическа статистика; проблеми при приложението на статистическите методи в областта на земеделието; иконометрия; приложна статистика и математика; многомерни статистически методи за анализ на категорийни данни; статистически анализ в социологическите, маркетинговите и политологичните изследвания; иконометрични модели; ПП за статистически анализ