Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Приложна информатика и статистика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 14.15 - 17.30 2119 Теория на статистика и вероятностите Статистика и иконометрия бакалаври редовно 189 18900
Л сряда 12.30 - 14.50 2005 Статистика Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 133 13300
Л сряда 15.10 - 17.35 2005 Статистика Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 103 10300
Л четвъртък 09.15 - 10.45 2064 Въведение в иконометрията Статистика и иконометрия бакалаври редовно 179 17900
У четвъртък 11.00 - 12.30 2064 Въведение в иконометрията Статистика и иконометрия бакалаври редовно 179 1752
У четвъртък 12.45 - 14.15 2083 Въведение в иконометрията Статистика и иконометрия бакалаври редовно 179 1753
Л 5.10.2019 г. 9.00 - 15.00 406 Иконометрия Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 732 73200
Л 6.10.2019 г. 9.00 - 14.00 406 Иконометрия Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 732 73200
Л 2.11.2019 г. 9.00 - 15.00 Аула Статистика Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 709 70900
Л 2.11.2019 г. 9.00 - 15.00 Аула Статистика Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 725 72500
Л 3.11.2019 г. 9.00 - 14.00 Аула Статистика Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 709 70900
Л 3.11.2019 г. 9.00 - 14.00 Аула Статистика Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 725 72500
Л 9.11.2019 г. 9.00 - 13.00 504 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 9.11.2019 г. 9.00 - 13.00 504 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 10.11.2019 г. 9.00 - 16.45 504 Статистика Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 16.11.2019 г. 9.00 - 15.00 2009 Иконометрия Администрация и управление бакалаври дистанционно 936 93600
Л 17.11.2019 г. 9.00 - 14.00 2009 Иконометрия Администрация и управление бакалаври дистанционно 936 93600