Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Приложна информатика и статистика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 11.40 - 14.00 2006 Иконометрия Икономика и управление с преп.на англ.език бакалаври редовно 132 13200
Л сряда 15.05 - 17.30 2009 Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 100 10000
Л 16.3.2019 г. 9.00 - 15.00 2006 Статистика Администрация и управление бакалаври дистанционно 936 93600
Л 17.3.2019 г. 12.30 - 17.30 4053 Статистика Администрация и управление бакалаври дистанционно 936 93600
Л 6.4.2019 г. 9.00 - 15.00 Аула Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 708 70800
Л 6.4.2019 г. 9.00 - 15.00 Аула Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 724 72400
Л 7.4.2019 г. 9.00 - 14.00 Аула Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 708 70800
Л 7.4.2019 г. 9.00 - 14.00 Аула Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 724 72400
Л 13.4.2019 г. 9.00 - 15.00 406 Статистика Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 732 73200
Л 14.4.2019 г. 9.00 - 14.00 406 Статистика Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 732 73200
Л 11.5.2019 г. 9.00 - 16.45 304 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 2 сем. - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 11.5.2019 г. 9.00 - 16.45 304 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 3 сем. - Хасково - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 11.5.2019 г. 9.00 - 16.45 304 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 4 сем. - Хасково - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 12.5.2019 г. 9.00 - 16.45 304 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 2 сем. - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 12.5.2019 г. 9.00 - 16.45 304 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 3 сем. - Хасково - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 12.5.2019 г. 9.00 - 16.45 304 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 4 сем. - Хасково - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800