Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Приложна информатика и статистика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2019 г. 12.00 - 13.30 ТЦ Иконометрия Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
27.5.2019 г. 9.45 - 11.15 ТЦ Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 100
6.6.2019 г. 18.20 - 19.50 ТЦ Статистика Администрация и управление дистанционно бакалавър 936
8.6.2019 г. 11.15 - 12.45 401 Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 708
8.6.2019 г. 13.00 - 14.30 401 Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 724
8.6.2019 г. 9.30 - 11.00 401 Статистика Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 502 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 3 сем. - Хасково дистанционно магистър 78
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 502 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 2 сем. - Хасково дистанционно магистър 78
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 502 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 4 сем. - Хасково дистанционно магистър 78
16.6.2019 г. 9.00 - 11.00 503 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 2 сем. - Хасково дистанционно магистър 78
16.6.2019 г. 9.00 - 11.00 503 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 4 сем. - Хасково дистанционно магистър 78
16.6.2019 г. 9.00 - 11.00 503 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 3 сем. - Хасково дистанционно магистър 78
17.6.2019 г. 10.00 - 12.00 2064 Статистически анализ с неметрирани данни Статистика и иконометрия - 2 сем. редовно магистър 38
17.6.2019 г. 13.15 - 14.45 БИБЛ. Статистика Администрация и управление дистанционно бакалавър 936
19.6.2019 г. 11.00 - 12.30 ТЦ Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 100
19.6.2019 г. 11.00 - 12.30 ТЦ Иконометрия Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
22.6.2019 г. 12.00 - 13.30 401 Статистика Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732
22.6.2019 г. 13.45 - 15.15 401 Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 724
22.6.2019 г. 13.45 - 15.15 401 Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 708
26.6.2019 г. 19.00 - 20.30 ТЦ Иконометрия Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
26.6.2019 г. 19.00 - 20.30 ТЦ Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 100
27.6.2019 г. 14.00 - 15.00 БИБЛ2 Иконометрия Администрация и управление дистанционно бакалавър 935
27.6.2019 г. 14.00 - 15.30 БИБЛ2 Статистика Администрация и управление дистанционно бакалавър 936
27.6.2019 г. 9.00 - 12.00 2030 Въведение в иконометрията Икономика дистанционно бакалавър 907
27.6.2019 г. 9.00 - 12.00 2030 Теория на статистика и вероятностите Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179
27.6.2019 г. 9.00 - 12.00 2030 Въведение в иконометрията Статистика и иконометрия редовно бакалавър 169
27.6.2019 г. 9.00 - 12.00 2030 Въведение в иконометрията Макроикономика редовно бакалавър 170
27.6.2019 г. 9.00 - 12.00 2030 Въведение в иконометрията Икономика редовно бакалавър 170
28.6.2019 г. 13.30 - 14.30 БИБЛ. Статистика Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 100
28.6.2019 г. 14.00 - 16.00 П038 Статистика Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
29.6.2019 г. 17.00 - 18.30 402 Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 708
29.6.2019 г. 17.00 - 18.30 107 Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 724
29.6.2019 г. 9.30 - 10.30 402 Статистика Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 708
29.6.2019 г. 9.30 - 11.00 401 Статистика Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732
29.6.2019 г. 9.30 - 10.30 107 Статистика Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 724
29.6.2019 г. 9.30 - 11.00 301 Иконометрия Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 731
30.6.2019 г. 9.00 - 10.30 406 Въведение в иконометрията Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 707