Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Приложна информатика и статистика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2020 г. 18.30 - 19.45 ТЦ Статистика Администрация и управление дистанционно бакалавър 937
29.5.2020 г. 11.30 - 12.45 ТЦ Иконометрия Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 121
29.5.2020 г. 11.30 - 12.45 ТЦ Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 191
29.5.2020 г. 13.30 - 14.45 ТЦ Иконометрия Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 133
30.5.2020 г. 9.30 - 10.45 ТЦ Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 103
6.6.2020 г. 10.00 - 11.15 401 Статистика Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 733
6.6.2020 г. 11.15 - 12.30 401 Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 725
6.6.2020 г. 12.30 - 13.45 401 Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 709
7.6.2020 г. 9.00 - 11.00 302 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. дистанционно магистър 78
7.6.2020 г. 9.00 - 11.00 302 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
7.6.2020 г. 9.00 - 11.00 302 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78