Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Приложна информатика и статистика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
22.1.2020 г. 11.30 - 12.30 ТЦ Статистика Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 103
22.1.2020 г. 13.00 - 16.00 2005 Статистика Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 133
25.1.2020 г. 10.00 - 11.00 401 Статистика Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 725
25.1.2020 г. 11.00 - 12.00 401 Иконометрия Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732
25.1.2020 г. 14.00 - 16.00 404 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
25.1.2020 г. 14.00 - 16.00 404 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково дистанционно магистър 78
25.1.2020 г. 9.00 - 10.00 401 Статистика Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 709
26.1.2020 г. 9.00 - 11.00 404 Статистика Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. дистанционно магистър 78
3.2.2020 г. 13.00 - 15.00 4007 Теория на статистика и вероятностите Статистика и иконометрия редовно бакалавър 189
3.2.2020 г. 13.00 - 15.00 4007 Въведение в иконометрията Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179
6.2.2020 г. 12.00 - 13.00 БИБЛ. Статистика Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 103
6.2.2020 г. 13.00 - 15.00 2019 Статистика Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 133
6.2.2020 г. 15.00 - 16.00 БИБЛ2 Иконометрия Администрация и управление дистанционно бакалавър 936
15.2.2020 г. 10.00 - 11.00 401 Статистика Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 725
15.2.2020 г. 11.00 - 12.00 401 Иконометрия Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732
15.2.2020 г. 9.00 - 10.00 401 Статистика Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 709