Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2021 г. 13.15 - 14.15 - Статистика Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2021 г. 13.15 - 14.15 - Статистика Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2021 г. 15.00 - 16.00 - Статистика Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2021 г. 15.00 - 16.00 - Статистика Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134
Онлайн изпит » зимна редовна 14.1.2021 г. 12.00 - 14.00 - Теория на статистика и вероятностите Статистика и иконометрия редовно бакалавър 199
Онлайн изпит » зимна редовна 14.1.2021 г. 14.00 - 16.00 - Иконометрични модели Статистика и иконометрия редовно бакалавър 189
Онлайн изпит » зимна редовна 16.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Иконометрия Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 733
Онлайн изпит » зимна редовна 16.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Статистика Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710
Онлайн изпит » зимна редовна 16.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Статистика Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 726
Онлайн изпит » зимна редовна 17.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Количествени методи и модели Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » зимна редовна 17.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » зимна редовна 17.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » зимна редовна 17.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Статистика Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2021 г. 11.00 - 12.00 - Статистика Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2021 г. 11.00 - 12.00 - Статистика Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2021 г. 12.00 - 14.00 - Теория на статистика и вероятностите Статистика и иконометрия редовно бакалавър 189
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2021 г. 12.00 - 14.00 - Теория на статистика и вероятностите Статистика и иконометрия редовно бакалавър 199
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2021 г. 14.00 - 16.00 - Въведение в иконометрията Икономика дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2021 г. 14.00 - 16.00 - Въведение в иконометрията Икономика дистанционно бакалавър 909
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2021 г. 14.00 - 16.00 - Въведение в иконометрията Макроикономика редовно бакалавър 180
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2021 г. 14.00 - 16.00 - Въведение в иконометрията Макроикономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2021 г. 14.00 - 16.00 - Иконометрични модели Статистика и иконометрия редовно бакалавър 189
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 15.00 - 16.00 - Иконометрия Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 15.00 - 16.00 - Статистика Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. редовно бакалавър 133
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 15.00 - 16.00 - Статистика Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 15.00 - 16.00 - Статистика Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 133
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 15.00 - 16.00 - Статистика Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 15.00 - 16.00 - Иконометрия Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 15.00 - 16.00 - Иконометрия Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 133
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 15.00 - 16.00 - Иконометрия Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 15.00 - 16.00 - Статистика Икономика на туризма с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 15.00 - 16.00 - Статистика Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 133
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 15.00 - 16.00 - Иконометрия Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 133
Онлайн изпит » зимна поправителна 6.2.2021 г. 12.00 - 14.00 - Иконометрия Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 733
Онлайн изпит » зимна поправителна 6.2.2021 г. 9.00 - 11.00 - Статистика Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710
Онлайн изпит » зимна поправителна 6.2.2021 г. 9.00 - 11.00 - Статистика Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 726