Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Приложна информатика и статистика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2019 г. 12.00 - 13.30 ТЦ Иконометрия Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
27.5.2019 г. 9.45 - 11.15 ТЦ Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 100
6.6.2019 г. 18.20 - 19.50 ТЦ Статистика Администрация и управление дистанционно бакалавър 936
8.6.2019 г. 11.15 - 12.45 401 Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 708
8.6.2019 г. 13.00 - 14.30 401 Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 724
8.6.2019 г. 9.30 - 11.00 401 Статистика Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 502 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 3 сем. - Хасково дистанционно магистър 78
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 502 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 2 сем. - Хасково дистанционно магистър 78
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 502 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 4 сем. - Хасково дистанционно магистър 78