Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна поправителна 6.2.2021 г. 12.00 - 14.00 - Иконометрия Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 733
Онлайн изпит » зимна поправителна 6.2.2021 г. 9.00 - 11.00 - Статистика Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 726
Онлайн изпит » зимна поправителна 6.2.2021 г. 9.00 - 11.00 - Статистика Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710