Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2021 г. 11.00 - 12.15 ТЦ Иконометрия Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134
лятна редовна 20.5.2021 г. 11.00 - 12.15 БИБЛ. Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 141
лятна редовна 20.5.2021 г. 13.00 - 14.15 ТЦ Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
лятна редовна 20.5.2021 г. 13.00 - 14.15 БИБЛ. Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 141
лятна редовна 20.5.2021 г. 16.00 - 18.00 2064 Иконометричен анализ на данни с Eviews Анализ на данни със специализиран софтуер - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 29.5.2021 г. 11.00 - 13.00 - Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710
Онлайн изпит » лятна редовна 29.5.2021 г. 11.00 - 13.00 - Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 726
Онлайн изпит » лятна редовна 29.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Статистика Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 734
Онлайн изпит » лятна редовна 30.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 30.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 30.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. дистанционно магистър 78
лятна поправителна 31.5.2021 г. 16.00 - 18.00 2064 Иконометричен анализ на данни с Eviews Анализ на данни със специализиран софтуер - 2 сем. редовно магистър 38
лятна поправителна 7.6.2021 г. 15.00 - 16.15 ТЦ Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
лятна поправителна 7.6.2021 г. 15.00 - 16.15 БИБЛ. Иконометрия Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134
лятна поправителна 7.6.2021 г. 15.00 - 16.15 ТЦ Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 141
Онлайн изпит » лятна поправителна 12.6.2021 г. 11.00 - 13.00 - Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710
Онлайн изпит » лятна поправителна 12.6.2021 г. 11.00 - 13.00 - Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 726
Онлайн изпит » лятна поправителна 12.6.2021 г. 9.00 - 11.00 - Статистика Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 734