Соня Дакова Чипева

Доц. д-р Соня Дакова Чипева

Служебен E-mail: soniachip@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 651
Кабинет: 2081
Консултации: Вторник: от 12.30 до 16.30 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 13.1.2021 г. 13.15 - 14.15 ТЦ Статистика Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
зимна редовна 13.1.2021 г. 13.15 - 14.15 БИБЛ. Статистика Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
зимна редовна 13.1.2021 г. 15.00 - 16.00 БИБЛ. Статистика Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134
зимна редовна 13.1.2021 г. 15.00 - 16.00 ТЦ Статистика Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134
зимна редовна 14.1.2021 г. 12.00 - 14.00 2029 Теория на статистика и вероятностите Статистика и иконометрия редовно бакалавър 199
зимна редовна 14.1.2021 г. 14.00 - 16.00 2029 Иконометрични модели Статистика и иконометрия редовно бакалавър 189
зимна редовна 16.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Иконометрия Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 733
зимна редовна 16.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Статистика Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 726
зимна редовна 16.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Статистика Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710
зимна редовна 17.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково дистанционно магистър 78
зимна редовна 17.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
зимна редовна 17.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. дистанционно магистър 78
зимна редовна 17.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Статистика Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. дистанционно магистър 78
зимна поправителна 25.1.2021 г. 11.00 - 12.00 ТЦ Статистика Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134
зимна поправителна 25.1.2021 г. 11.00 - 12.00 ТЦ Статистика Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
зимна поправителна 25.1.2021 г. 12.00 - 14.00 3008 Теория на статистика и вероятностите Статистика и иконометрия редовно бакалавър 199
зимна поправителна 25.1.2021 г. 14.00 - 16.00 3008 Иконометрични модели Статистика и иконометрия редовно бакалавър 189
зимна поправителна 6.2.2021 г. 12.00 - 14.00 Иконометрия Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 733
зимна поправителна 6.2.2021 г. 9.00 - 11.00 Статистика Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 726
зимна поправителна 6.2.2021 г. 9.00 - 11.00 Статистика Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710