Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Приложна информатика и статистика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна поправителна 14.6.2020 г. 10.00 - 0.00 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна поправителна 14.6.2020 г. 10.00 - 0.00 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна поправителна 14.6.2020 г. 10.00 - 0.00 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна поправителна 15.6.2020 г. 12.00 - Иконометрия Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 133
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 12.00 - 13.00 Иконометрия Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 12.00 - 13.00 Иконометрия Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 12.00 - 13.00 Иконометрия Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 12.00 - 13.00 Иконометрия Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » лятна поправителна 15.6.2020 г. 12.00 - Иконометрия Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 121
Онлайн изпит » лятна поправителна 15.6.2020 г. 12.00 - Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 191
Онлайн изпит » лятна поправителна 15.6.2020 г. 12.00 - Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 103
Онлайн изпит » лятна поправителна 15.6.2020 г. 15.00 - Статистика Администрация и управление дистанционно бакалавър 937
Онлайн изпит » условна сесия 19.6.2020 г. 15.00 - 16.00 Въведение в иконометрията Икономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 19.6.2020 г. 15.00 - 16.00 Въведение в иконометрията Макроикономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 19.6.2020 г. 15.00 - 16.00 Въведение в иконометрията Икономика дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 19.6.2020 г. 16.00 - 17.00 Теория на статистика и вероятностите Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 19.6.2020 г. 17.00 - 18.00 Статистика Икономика на туризма с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 19.6.2020 г. 17.00 - 18.00 Статистика Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 19.6.2020 г. 17.00 - 18.00 Статистика Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 19.6.2020 г. 17.00 - 18.00 Статистика Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » лятна поправителна 20.6.2020 г. 10.15 - Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 725
Онлайн изпит » лятна поправителна 20.6.2020 г. 10.15 - Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 709
Онлайн изпит » лятна поправителна 20.6.2020 г. 9.00 - Статистика Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 733
Онлайн изпит » годишна поправителна 24.6.2020 г. 10.00 - Въведение в иконометрията Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179
Онлайн изпит » годишна поправителна 24.6.2020 г. 12.00 - Теория на статистика и вероятностите Статистика и иконометрия редовно бакалавър 189
Онлайн изпит » годишна поправителна 24.6.2020 г. 14.00 - Статистика Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 133
Онлайн изпит » годишна поправителна 24.6.2020 г. 14.00 - Статистика Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 103
Онлайн изпит » годишна поправителна 24.6.2020 г. 16.00 - Иконометрия Администрация и управление дистанционно бакалавър 936
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.6.2020 г. 13.00 - Иконометрия Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 133
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.6.2020 г. 13.00 - Иконометрия Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 121
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.6.2020 г. 13.00 - Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 191
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.6.2020 г. 13.00 - Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 103
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.6.2020 г. 11.00 - Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 725
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.6.2020 г. 11.00 - Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 709
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.6.2020 г. 11.00 - Иконометрия Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.6.2020 г. 9.00 - Статистика Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 733
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.6.2020 г. 9.00 - Статистика Администрация и управление дистанционно бакалавър 937
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.6.2020 г. 9.00 - Статистика Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 709
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.6.2020 г. 9.00 - Статистика Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 725