Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. 9.00 - 15.00 Иконометрия Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 733 73300
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. 9.00 - 14.00 Аула Иконометрия Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 733 73300
Онлайн занятие » Л 27.9.2020 г. 9.00 - 15.00 Статистика Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 726 72600
Онлайн занятие » Л 4.10.2020 г. 9.00 - 14.00 Аула Статистика Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 726 72600
Онлайн занятие » Л 27.9.2020 г. 9.00 - 15.00 Статистика Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 710 71000
Онлайн занятие » Л 4.10.2020 г. 9.00 - 14.00 Аула Статистика Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 710 71000
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 2064 Теория на статистика и вероятностите Статистика и иконометрия бакалаври редовно 199 19900
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 12.15 2064 Иконометрични модели Статистика и иконометрия бакалаври редовно 189 18900
Онлайн занятие » Л сряда 09.45 - 12.15 2030 Статистика Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 134 13400
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 16.45 3075 Статистика Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 106 10600
Онлайн занятие » Л 10.10.2020 г. 9.00 - 14.00 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 10.10.2020 г. 9.00 - 14.00 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 10.10.2020 г. 9.00 - 14.00 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 21.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Статистика Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 22.11.2020 г. 9.00 - 10.30 Статистика Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800