Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Приложна информатика и статистика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 10.45 - 13.10 2005 Иконометрия Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 133 13300
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 16.40 2019 Иконометрия Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 121 12100
Онлайн занятие » Л сряда 11.40 - 14.00 2009 Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 103 10300
Онлайн занятие » Л сряда 15.05 - 17.30 2019 Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 191 19100
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. 9.00 - 15.00 406 Статистика Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 733 73300
Онлайн занятие » Л 29.3.2020 г. 9.00 - 14.00 406 Статистика Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 733 73300
Онлайн занятие » Л 4.4.2020 г. 9.00 - 16.45 305 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 4.4.2020 г. 9.00 - 16.45 305 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 4.4.2020 г. 9.00 - 16.45 305 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 5.4.2020 г. 9.00 - 16.45 305 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 5.4.2020 г. 9.00 - 16.45 305 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 5.4.2020 г. 9.00 - 16.45 305 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 25.4.2020 г. 9.00 - 15.00 Аула Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 709 70900
Онлайн занятие » Л 25.4.2020 г. 9.00 - 15.00 Аула Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 725 72500
Онлайн занятие » Л 26.4.2020 г. 9.00 - 14.00 Аула Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 709 70900
Онлайн занятие » Л 26.4.2020 г. 9.00 - 14.00 Аула Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 725 72500
Онлайн занятие » Л 16.5.2020 г. 9.00 - 15.00 2005 Статистика Администрация и управление бакалаври дистанционно 937 93700
Онлайн занятие » Л 17.5.2020 г. 9.00 - 14.00 2005 Статистика Администрация и управление бакалаври дистанционно 937 93700