Научен секретар
Катедра "Икономика на туризма"

2021 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : № КП-06-Н 35/11 от 18.12.2019 г
Наименование: „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ МОДЕЛИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ“
Ръководител: доц. д-р Николай Цонев
Колектив: доц. д-р Николай Цонев, ас. д-р Никола Гайдаров, д-р Мая Василева-Данова, д-р Веселина Портарска, докторант Стилияна Басмаджиева, докторант Ралица Георгиева.
Описание: РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ МОДЕЛИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМските дестинации и развитие на специализирани видове туризъм
Начало (година): 2019
Начало (месец): 12
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка:

2021 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-8/ 2018-2020 г.
Наименование: „Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм”,
Ръководител: доц. д-р Мариана Янева
Колектив: доц. д-р Николай Цонев, ас. д-р Никола Гайдаров, д-р Мая Василева-Данова, д-р Веселина Портарска, докторант Стилияна Басмаджиева, докторант Ралица Георгиева.
Описание: Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм
Начало (година): 2018
Начало (месец): 3
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Kaleychev. S.,Tsonev N
Заглавие: The Influence of Women on the Development of the Bulgarian Tourist Regions Through Management of Luxury Hotels
Наименование на сборник: XIV International Conference on Women Leadership and Empowerment,
Страници от-до: 217-230
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Maldives
Място на публикуване (град, държава): Maldives
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: ISBN: 978-1-7338929-3-3

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Stankova M., Kaleychev S.
Заглавие: Regional sustainability in tourism: the implementation of cross-border partnerships
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Theoretical and empirical researches in urban management, Vol. 15, Issue 3
Страници от-до: 47-69
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): TERUM
Място на публикуване (град, държава): Румъния
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 8
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: E-ISSN: 2065- 3921

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Svetoslav Kaleychev
Заглавие: Destination marketing organizations-presentation of good practices
Наименование на сборник: International conference "Tourism and Connectivity"-
Страници от-до: 368-373
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Varna
Място на публикуване (град, държава): Varna
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-954-21-1052-1

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Светослав Калейчев
Заглавие: Луксозният туризъм като предпоставка за развитие на специализирани видове туризъм в туристическите райони на България
Наименование на сборник: Туризмът – отвъд очакванията
Страници от-до: 273-280
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-619-232-297-7

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Калейчев.С.
Заглавие: Луксозния туризъм като контрапункт на традиционното възприятие за устойчивостта
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Благоевград
Място на публикуване (град, държава): Благоевград, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 01
Общ брой страници: 172
Страници от-до: 103-113
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 1
Забележка: Колективна монография„Устойчиво развитие, управление и планиране",ISBN 978-954-00-0181-4

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Калейчев.С.
Заглавие: Луксозния туризъм и моделите на удовлетвореност
Издание (наименование,том/кн./бр.№): „Икономика & Комуникации”, УНСС, София,год.8,бр.13
Страници от-до: 63-68
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Калейчев.С.
Заглавие: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РОБОТИЗАЦИЯТА И ТУРИСТИЧЕСКИЯ МАРКЕТИНГ
Наименование на сборник: Сборник:„Туризмът в новото хилядолетие– състояние и перспективи”, Международна научно-практическа конференция СА Д. А. Ценов, Свищов, 11.10.2019 г.
Страници от-до: 499-507
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство СА Д. А. Ценов, Свищов
Място на публикуване (град, държава): Свищов, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Tsonev, N., Kaleychev, S.
Заглавие: Luxury Tourism and Its Impact on Dubai Primary Ecosystems
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Balcan Ecology”, Volume 22, №1, Sofia
Страници от-до: 5-12
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Sofia
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : № КП-06-Н 35/11 от 18.12.2019 г
Наименование: „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ МОДЕЛИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ“
Ръководител: доц. д-р Николай Цонев
Колектив: доц. д-р Мариана Янева, доц.д-р. Ася панджерова,ас. д-р Никола Гайдаров, гл.ас.д-р Маргарита Мишева, д-р Веселина Портарска, докторант Стилияна Басмаджиева, докторант Ралица Георгиева.
Описание: Управление на туристичеРАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ МОДЕЛИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМските дестинации и развитие на специализирани видове туризъм
Начало (година): 2019
Начало (месец): 12
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-8/ 2018-2020 г.
Наименование: „Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм”,
Ръководител: доц. д-р Мариана Янева
Колектив: доц. д-р Николай Цонев, ас. д-р Никола Гайдаров, д-р Мая Василева-Данова, д-р Веселина Портарска, докторант Стилияна Басмаджиева, докторант Ралица Георгиева.
Описание: Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм
Начало (година): 2018
Начало (месец): 3
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Tsonev, N., S. Kaleychev
Заглавие: “Innovative practices as a premise for creating a better organization in tourism”
Наименование на сборник: „Third International Scientific-Business Conference leadership & management: Integrated politics of research and innovations – Limen 2017, Belgrade, Serbia
Страници от-до: p. 673-681
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): „Third International Scientific-Business Conference leadership & management: Integrated politics of research and innovations – Limen 2017, Belgrade, Serbia
Място на публикуване (град, държава): Belgrade, Serbia
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Калейчев. С
Заглавие: „Ловния туризъм и ролята му в туристическата индустрия на България”,
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научно списание „Икономика и управление”, Югозападен университет „ Неофит Рилски”, Благоевград, год.14, бр.1,
Страници от-до: стр.265-276
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Научно списание „Икономика и управление”, Югозападен университет „ Неофит Рилски”,
Място на публикуване (град, държава): Благоевград
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Калейчев. С
Заглавие: „Космически туризъм – утопия или очаквано бъдеще”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Електронно списание „Диалог”, Стопанска Академия „Д.А. Ценов”, Свищов, бр.1
Страници от-до: 69-82
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Електронно списание „Диалог”, Стопанска Академия „Д.А. Ценов”, Свищов
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Tsonev, N., S. Kaleychev
Заглавие: ”Innovative Practices as a Key for a Better Management in Tourism Industry”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): European journal of economics and business studies, Rottenburg, Germany, Volume 10, №1
Страници от-до: p. 8-17
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): European journal of economics and business studies”, Rottenburg, Germany
Място на публикуване (град, държава): Rottenburg, Germany
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Tsonev, N., S. Kaleychev
Заглавие: Innovative Practices as a Key for a Better Management in Tourism Industry”
Наименование на сборник: ICSS XIV, 14th International Conference on Social Sciences, Goethe University Congress Center, 2-3 March 2018
Страници от-до: p. 585-594
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Goethe University
Място на публикуване (град, държава): Frankfurt, Germany,
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Калейчев, Св.
Заглавие: "Влияние на технологичните трансформации върху иновационните практики в туризма"
Наименование на сборник: Сборник доклади „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“ от ХХV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“
Страници от-до: 226-233
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство "Авангард Прима"
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-1/2018
Наименование: "Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм "
Ръководител: доц. д-р Мариана Янева
Колектив: доц. д-р Николай Цонев, гл. ас. д-р Светослав Калейчев
Описание: Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм
Начало (година): 2018
Начало (месец): 03
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 4
Място на провеждане: Belgrade, Serbia
Организатор: Serbia
Автор/и: Tsonev, N., Kaleychev, S.
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 8
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 12
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Наименование на научния форум: 3rd International Scientific Business Conference on Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations – LIMEN 2017
Тема: „Innovative practices as a premise for creating a better organization in tourism companies”
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Катедра "Икономика на туризма", БКОНК
Автор/и: ас. д-р Светослав Калйечев
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Тема: „Влияние на технологичните трансформации върху иновационните практики в туризма“
Забележка: под печат

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 3
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра "Икономика на транспорта"
Автор/и: доц. д-р Еленита Великова, ас. д-р Светослав Калйечев
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 28-35
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 03
Наименование на научния форум: Научно-практическа конференция „Мобилност за един свързан свят“ – 28 октомври 2016 г.
Тема: Мобилност в космоса – бъдеще или реалност
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: St. Kliment Ohridski University Press, Sofia,
Организатор: Departament "Tourism", St. Kliment Ohridski University
Автор/и: Velikova, E., Sv. Kaleychev
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 500-510
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: International Scientific Conference “Contemporary Tourism – Traditions an Innovation”
Тема: Attitudes of “Generation Z” to the Luxury Tourism – Comparative Analysis of Bulgarians and Japanese
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Добрич
Организатор: Висше училище по мениджмънт
Автор/и: доц. д-р Мария Станкова, ас. д-р Светослав Калйечев
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 86-96
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 07
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 07
Наименование на научния форум: Международна научна конференция на тема: „Съвременната наука, бизнесът и образованието”
Тема: "Траектории на креативността и иновативностт в туризма"
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: