Научен секретар
Катедра "Икономика на туризма"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 10.45 - 12.15 4056 (карта) Бранд мениджмънт и реклама в туризма Икономика на туризма бакалаври редовно 121 12100
У вторник 12.30 - 14.00 2118 (карта) Бранд мениджмънт и реклама в туризма Икономика на туризма бакалаври редовно 121 1205
У вторник 14.15 - 15.45 2118 (карта) Бранд мениджмънт и реклама в туризма Икономика на туризма бакалаври редовно 121 1206
У сряда 09.00 - 10.30 2117 (карта) Основи на туризма Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 147 1431
У сряда 10.45 - 12.15 2117 (карта) Продуктово развитие и иновации в туризма Икономика на туризма бакалаври редовно 121 1205
У сряда 14.15 - 15.45 2117 (карта) Продуктово развитие и иновации в туризма Икономика на туризма бакалаври редовно 121 1206
У четвъртък 12.30 - 14.00 2117 (карта) Основи на туризма Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 147 1430
У четвъртък 14.15 - 15.45 2117 (карта) Основи на туризма Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 147 1429