Силвия Кирова

Главен асистент Силвия Кирова работи като редовен преподавател към катедра “МИО и бизнес” от 2012 година. В бакалавърските програми води лекции и семинарни занятия по “Международни финанси”. В рамките на магистърските програми води лекционен курс по “Регулиране на финансовите пазари”.

Научните й интереси са свързани със съвременните проблеми на международната финансова система, паричните политики на развитите икономики и техните ефекти, регулурането на финансовите пазари, проблемите на европейския паричен съюз и други. Публикувала е редица статии, посветени на тази проблематика в национални и чуждестранни научни издания, сред които сп. Икономическа мисъл, Economic Alternatives, Economic Themes. Активно участва в много научноизследователки и приложни проекти, както и в проекти за обучения на бизнеса.

Силвия Кирова е член на Българската асоциация за европейски изследвания.