Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Светла Маринова Маринова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Смисъл на системата.Подходи.Правното основание според теорията на Роналд Дуоркин

Име на списание/издателство: AUREA Златни правила 3/2010, Университетско издателство "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 142 -153

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 10

Място на провеждане: Русе

Организатор: Русенски Университет 'Ангел Кънчев" и Съюза на учените в България

Автор/и: Светла Маринова Маринова

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 66-72

Дата на провеждане: 30.10.2010

Дата на публикуване: 30.03.2011

Наименование на научния форум: научна конференция

Тема: Ден на народните будители

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 45

Място на провеждане: NIC

Организатор: University of Nic, Faculty of economics

Автор/и: Svetla Marinova Marinova

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 431-439

Дата на провеждане: 14.10.2011

Дата на публикуване: 30.10.2011

Наименование на научния форум: Problems of competitiveness of contemporarty economics

Тема: What does make the legal system heirarchic

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 16

Място на провеждане: Русе

Организатор: Русенски Университет и Съюза на учените в България

Автор/и: Светла Маринова Маринова

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 96-102

Дата на провеждане: 29.10.2011

Дата на публикуване: 01.12.2011

Наименование на научния форум: Национална научна конференция

Тема: Към понятието интерес в правото

Забележка: