Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 08.00 - 10.30 102К (карта) Общо учение за държавата Право бакалаври редовно 601 60100
Л четвъртък 10.45 - 12.15 102К (карта) Обща теория на правото Право бакалаври редовно 601 60100
У четвъртък нечетна 12.30 - 14.00 2060 (карта) Обща теория на правото Право бакалаври редовно 601 6006
У четвъртък четна 12.30 - 14.00 2060 (карта) Обща теория на правото Право бакалаври редовно 601 6005