Заместник-ръководител катедра
Катедра "Икономикс"

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Икономически предизвикателства: държавата и пазарът
Място на провеждане: Равда
Организатор: катедра "Икономикс"
Автор/и: Стела Ралева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Тема: Разходна структура на БВП в България: особености и конвергенция към Еврозоната
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: София
Организатор: ASECU - UNWE
Автор/и: Stela Raleva, Dimitar Damyanov
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 29-41
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 09
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Наименование на научния форум: Sustainable Development GOALS 2030: Challenges for South and Eastern European Countries and the Black Sea Region
Тема: GDP Production Structure Convergence of Selected CEE Countries with the Eurozone
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: Равда
Организатор: катедра "Икономикс"
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на Програмния комитет на 5-та научна конференция на катедра "Икономикс"
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Наименование на научния форум: Икономически предизвикателства: държавата и пазарът
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: София
Организатор: ASECU - UNWE
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на Научния комитет на 15-та Международна научна конференция на ASECU
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 09
Наименование на научния форум: Sustainable Development GOALS 2030: Challenges for South and Eastern European Countries and the Black Sea Region
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Семинар за дистанционно обучение и магистърска степен в УНСС, юни 2019, РЦДО - Хасково

2019 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Семинар за учебната дейност в УНСС, май 2019, УОБ-Равда

2019 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 28.01.2019
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Общоикономически факултет
Катедра: Икономикс
Доказателство: протоколи
Брой: 45
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Стела Ралева
Заглавие: Структурни характеристики на икономическия растеж в България
Наименование на сборник: Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Стела Ралева, Николай Величков
Заглавие: Тема 2: Инфлация, Трета част: Макроикономическо и финансово състояние на България през 2016 г.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Анализ на макроикономическото и финансово развитие на България през 2014, 2015 и 2016 г.
Страници от-до: 385-392
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Стати Статев, Стела Ралева
Заглавие: Тема 1: Икономически растеж, Трета част: Макроикономическо и финансово състояние на България през 2016 г.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Анализ на макроикономическото и финансово развитие на България през 2014, 2015 и 2016 г.
Страници от-до: 369-384
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Стела Ралева, Николай Величков
Заглавие: Тема 2: Инфлация, Втора част: Макроикономическо и финансово състояние на България през 2014 и 2015 г.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Анализ на макроикономическото и финансово развитие на България през 2014, 2015 и 2016 г.
Страници от-до: 186-192
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Стати Статев, Стела Ралева
Заглавие: Тема 1: Икономически растеж, Втора част: Макроикономическо и финансово състояние на България през 2014 и 2015 г.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Анализ на макроикономическото и финансово развитие на България през 2014, 2015 и 2016 г.
Страници от-до: 172-185
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Стела Ралева, Петър Пешев
Заглавие: Тема 5: Инвестиции, Първа част: Теория и методология
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Анализ на макроикономическото и финансово развитие на България през 2014, 2015 и 2016 г.
Страници от-до: 62-70
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Стела Ралева, Николай Величков
Заглавие: Тема 2: Инфлация, Първа част: Теория и методология
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Анализ на макроикономическото и финансово развитие на България през 2014, 2015 и 2016 г.
Страници от-до: 30-41
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Стати Статев, Стела Ралева
Заглавие: Тема 1: Икономически растеж, Първа част: Теория и методология
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Анализ на макроикономическото и финансово развитие на България през 2014, 2015 и 2016 г.
Страници от-до: 15-29
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Стела Ралева
Заглавие: Структурни характеристики на икономическия растеж в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, бр.5
Страници от-до: 65-81
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Stela Raleva, Dimitar Damyanov
Заглавие: GDP Production Structure Convergence of Selected CEE Countries with the Eurozone
Наименование на сборник: Sustainable Development GOALS 2030:Challenges for South and Eastern EuropeanCountries and the Black Sea Region, Proceedings of the 15th International Conference of ASECU
Страници от-до: 29-41
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE Publishing Complex
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-22/2018
Наименование: Структурна конвергенция на българската икономика към Еврозоната
Ръководител: Стела Ралева
Колектив: доц. д-р Вера Пиримова, доц. д-р Мария Марикина, гл.ас.д-р Николай Величков, гл.ас. д-р Петър Пешев, гл.ас.д-р Кристина Стефанова, гл.ас. д-р Димитър Дамянов, д-р Даниел Касабов
Описание: Дескриптивен анализ на структурната конвергенция на българската икономика
Начало (година): 2018
Начало (месец): 04
Край (година): 2021
Край (месец): 03
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс "Макроикономически анализи и политики. Международна макроикономика"
Автор/и: Димитър Златинов
Доказателство: Становище на интернет страницата на СУ
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Държавен дълг и икономически растеж на България
Автор/и: Величка Николова
Доказателство: Рецензия, публикувана на ннтернет страницата на УНСС
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Стела Ралева
Година на публикуване: 2019
Заглавие: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием
Списание/издателство/издание: агенция "Фокус"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-4
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : EAC/S34/2018
Наименование: Developing VET virtual learning environments in authentic work life between European and Western Balkan countries
Ръководител: доц. д-р Стела Ралева - от страна на УНСС
Колектив: проф. Христо Катранджиев, проф. Маргарта Александрова, доц. Миланка Славова, доц. Иван Стойчев и др.
Описание: Pilot VET mobility scheme for the Enlargement countries and Africa
Година на подаване: 2019
Месец на подаване: 06
Вх. №: 01
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Семинар за учебната дейност в УНСС

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-26/2014
Наименование: Анализ на макроикономическото и финансово развитие на България през 2014 г. и 2015 г.
Ръководител: проф. Стати Статев
Колектив: Статев и кол.
Описание: Икономически растеж
Начало (година): 2014
Начало (месец): 04
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие в тренировъчни, учебно-методични семинари, конференции,публични спортни прояви на (ден)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Участие в методичен семинар за учебната дейност в УНСС

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 20.12.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: ОИФ
Катедра: Икономикс
Доказателство: Протоколи от изпита
Брой: 35
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: София
Организатор: Катедра "Икономикс" на УНСС, Стопански факултет на СУ, ИИИ на БАН
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на програмния комитет и модератор на секция
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 09
Наименование на научния форум: Икономически предизвикателства към индустрия 4.0: Технология или идеология
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Bucharest
Организатор: Academy of Economic Studies
Роля в проявата /доказателства за участие/: Member of the Scientific Committee
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 10
Наименование на научния форум: Policy and Organizational Change in Public Institutions
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Стела Ралева
Заглавие: Факторна производителност и икономически растеж в България
Наименование на сборник: Икономика и икономическа теория: Проблеми и взаимодействия
Страници от-до: 261-273
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИУ Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие в тренировъчни, учебно-методични семинари, конференции,публични спортни прояви на (ден)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Участие в Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България

2017 Участие

НИД - дейност: Участие в тренировъчни, учебно-методични семинари, конференции,публични спортни прояви на (ден)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Участие във форум на КНСБ и ВОН към КНСБ относно заплащането във висшите училища

2017 Участие

НИД - дейност: Участие в тренировъчни, учебно-методични семинари, конференции,публични спортни прояви на (ден)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Участие като лектор в квалификационен курс по макроикономика за учители от средните училища

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: ОИФ
Катедра: Икономикс
Доказателство: Протоколи
Брой: 3
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-26/2014
Наименование: Анализ на макроикономическото и финансово развитие на България през 2014 г. и 2015 г.
Ръководител: проф. Стати Статев
Колектив: проф. Стати Статев и кол.
Описание: Икономически растеж
Начало (година): 2014
Начало (месец): 04
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: “Фискални стимули и ефекти от Европейските структурни фондове в Централна и Източна Европа”
Автор/и: Яна Пальова
Доказателство: Съобщение на сайта на ИИИ на БАН
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Effects of the Bulgarian Banking Sector Joining the European Banking Union
Автор/и: Vanja Ivanova, Ekaterina Sotirova
Доказателство: Sertificate from IJASOS Journal
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: How moderate was the great moderation and how destabilizing is secular stagnation? Fiscal and monetary policy implications based on evidence from US macro data
Автор/и: Unknown
Доказателство: Реценция в списание "Economic Alternatives"
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Стела Ралева
Година на публикуване: 2017
Заглавие: Статия за магистърското обучение в УНСС
Списание/издателство/издание: Агенция "Фокус"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-3
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Правилник за дейността на центъра за дистанционно обучение
Отговорна институция: УНСС
Доказателство: Решение на АС
Забележка: съавтор

2016 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 31.12.2016
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: всички
Катедра: Икономикс
Доказателство: Протоколи
Брой: 30
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Bucharest, Romania
Организатор: Bucharest University of Economic Studies
Роля в проявата /доказателства за участие/: Member of the Scientific Committee
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 10
Наименование на научния форум: The Strategic Management of Human Resources in the Context of Sustainable Development
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Стела Ралева
Заглавие: Последната икономическа криза и предизвикателствата пред преподаването на макроикономика
Наименование на сборник: Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г.
Страници от-до: 261-273
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Наука и икономика, ИУ Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Марикина, М, В. Пиримова, Ек. Сотирова-Петкова, Ст. Ралева, Д. Дамянов, Н. Величков, А. Петкова
Заглавие: Конкуренция и регламенти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Ефективност на правителството като фактор за конкурентоспособността на България
Страници от-до: 218-254
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-26/2014
Наименование: Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014 г. и 2015 г.
Ръководител: проф. Стати Статев
Колектив: Стати Статев и кол.
Описание: Икономически растеж
Начало (година): 2014
Начало (месец): 5
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие в тренировъчни, учебно-методични семинари, конференции,публични спортни прояви на (ден)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 2
Забележка: Семинар по икономикс за учителите от средните училища и Семинар на Асоциацията на икономическите училища в България

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2016
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: ОИФ
Катедра: Икономикс
Доказателство: Протоколи
Брой: 10
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Стела Ралева
Заглавие: "Счетоводство на икономическия растеж в България"
Наименование на сборник: "Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие"
Страници от-до: 9-18
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху доходното неравенство в Централна и Източна Европа след 1990 г.
Автор/и: Свилена Михайлова
Доказателство: Писмена рецензия в ИУ Варна
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Публичните услуги – форма на активна държавна намеса в икономиката (по примера на местните администрации в Централна Северна България
Автор/и: Даниел Диманов
Доказателство: Писмено становище в СА "Д.А.Ценов" - Свищов
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Фискална политика и макроикономическа активност
Автор/и: Николай Величков
Доказателство: Писмено становище
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Real Returns, Interest Income Tax, and Household Saving in Bulgaria
Автор/и: Димитър Дамянов
Доказателство: Писмане рецензия в архива на списанието
Забележка: Статия в "Economic Alternatives"

2015 Участие

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП 5/2015
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: Катедра "Икономикс"
Роля в проявата /доказателства за участие/: Материали за организиране на форума
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 21.12.2015
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Общоикономически
Катедра: Икономикс
Доказателство: Протокол от изпит на докторант Величка Николова
Брой: 1
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Сътрудник към УС на БНБ
Място на провеждане: София
Организатор: БНБ
Роля в проявата /доказателства за участие/: Граждански договор
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 12
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 2
Място на провеждане: Свищов
Организатор: Катедра "Обща теория на икономиката", СА "Д.А. Ценов"- Свищов
Автор/и: Стела Ралева
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 217-224
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 20.11.2015
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 31.12.2015
Наименование на научния форум: Развитие на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите
Тема: Динамика на вътрешното търсене и икономически растеж на България
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 1
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: катедра "Икономикс"
Автор/и: Стела Ралева
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 9-19
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 06.11.2015
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 01.03.2016
Наименование на научния форум: Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие
Тема: Счетоводство на икономическия растеж в България
Забележка:

2015 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Индексирано
Наименование: Interest rate spreads drivers of the Bulgarian banks
Автор/и: Petar Peshev
Доказателство: Рецензия в поредицата "Дискусионни материали на БНБ"
Забележка:

2015 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Индексирано
Наименование: Fiscal rules vesus fiscal discretion
Автор/и: Anonymous procedure (in press)
Доказателство: Рецензия в ''Economic Alternatives"
Забележка:

2015 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Варна
Организатор: Икономически университет
Автор/и: Стела Ралева
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 283-291
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 15.05.2015
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 15.05.2015
Наименование на научния форум: Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения
Тема: Натрупване на капитал и икономически растеж в България
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-26/2014
Наименование: Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014 г. и 2015 г.
Ръководител: проф. д.ик.н. Стати Статев
Колектив: проф. Стати Статев и кол.
Описание: Участие в темите за икономическия растеж и инфлацията
Начало (година): 2014
Начало (месец): 07
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : № НИД НИ 1-2
Наименование: Ефективност на правителството като фактор за конкурентоспособността на България
Ръководител: доц. д-р Мария Марикина
Колектив: доц. Вера Пиримова, доц. Ек. Сотирова, доц. Ст. Ралева, ас. Д. Дамянов, ас. Н. Величков, ас. А. Петкова
Описание: Разработване на раздел "Конкуренция и регламенти"
Начало (година): 2013
Начало (месец): 04
Край (година): 2015
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Спестяване на домакинствата в България
Автор/и: ас. Димитър Дамянов
Доказателство: Протокол на КС
Забележка: Рецензия за вътрешна защита на дисертационен труд

2015 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 30.06.2015
Място на провеждане: УНСС-София
Университет: УНСС
Факултет: ОИФ
Катедра: Икономикс
Доказателство: заповед на Зам. Ректор НИД
Забележка:
Брой: 15

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание:
Автор/и: Доц. д-р Стела Ралева
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Трудов пазар: заетост и безработица и Инфлация и очаквания
Име на списание/издателство: Макроикономика
Място на публикуване: УНСС - ЦДО, в електронен формат
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 30
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Raleva, Stela
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Impact of Labour in Economic Growth in Bulgaria (1991-2013)
Име на списание/издателство: Economic Alternatives
Място на публикуване: Sofia
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 5-14
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Barcelona
Организатор: Euroasia Business and Economic Society
Автор/и: Maria Marikina, Stela Raleva
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 2347-2368
Дата на провеждане: 23.10.2014
Дата на публикуване: 24.10.2014
Наименование на научния форум: 14th EBES Conference
Тема: Doing Business in Bulgaria - State Efficiency, Competion and Regulations
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Зависимост между текущата сметка на платежния баланс в България и потоците от преки чуждестранни инвестиции за периода 1998 г. - 2013 г.
Автор/и: Аника Петкова
Доказателство: Писмена рецензия в катедра "Икономикс"
Забележка: Рецензия на проект за зачисляване в свободна докторантура

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Bank Lending Dynamics in Bulgaria
Автор/и: Petar Peshev
Доказателство: Review in "Economic Alternatives"
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Фактори на кредитната динамика извън еврозоната
Автор/и: Петър Пешев
Доказателство: Писмена рецензия в "Дискусионни материали на БНБ"
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Кредитиране на неправителствения сектор в България
Автор/и: Петър Пешев
Доказателство: Писмена рецензия в кат.“Икономикс“
Забележка: Рецензия за вътрешна защита на дисертационен труд

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : BG051PO001-3.3.06-0032
Наименование: Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори-инвестиция с европейски измерения
Ръководител: Проф. д.ик.н. Станка Тонкова
Колектив: Проф. Станка Тонкова и кол.
Описание: Член на редакционната колегия на "Докторантски етюди"
Начало: 19.11.2014
Край: 28.11.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 295050 FOLPSEC
Наименование: Функциониране на локалните производствени системи в условията на икономическа криза (Сравнителен анализ и бенчмаркинг в ЕС и извън него
Ръководител: Проф. д.ик.н. Станка Тонкова
Колектив: Проф. д.ик.н. Станка Тонкова и кол.
Описание: Член на научния колектив
Начало: 03.09.2014
Край: 01.10.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-26/2014
Наименование: Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014 г. и 2015 г
Ръководител: Проф. д.ик.н. Стати Статев
Колектив: Проф. Стати Статев и кол.
Описание: Разработване на теми за икономическия растеж, инвестициите и инфлацията
Начало: 07.07.2014
Край: 31.12.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : BG051РО001-3.1.07-0059
Наименование: Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието
Ръководител: Доц. д-р Марчо Марков
Колектив: Доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Лилия Йотова и кол.
Описание: Разработване на актуализирана учебна програма
Начало: 28.04.2014
Край: 13.06.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : BG051PO001-4.3.04-0034
Наименование: Развите на електронните форми и дистанционно обучение в УНСС - създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация
Ръководител: Проф. д-р Веселка Павлова
Колектив: Проф. Веселка Павлова и кол.
Описание: Член на научния колектив
Начало: 01.01.2014
Край: 11.04.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-2-2013
Наименование: Ефективност на правителството като фактор за конкурентоспособността на България
Ръководител: Доц. д-р Мария Марикина
Колектив: Доц. д-р Мария Марикина, доц. д-р Екатерина Сотирова, доц. д-р Вера Пиримова, доц. д-р Стела Ралева, ас. Димитър Дамянов, Ас. Николай Величков, ас. Аника Петкова
Описание: Член на научния колектив
Начало: 01.01.2014
Край: 31.12.2014
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Сътрудник към УС на БНБ
Място на провеждане: София
Организатор: Българска народна банка
Роля в проявата /доказателства за участие/: Граждански договор за извършваната дейност
Дата на провеждане: 31.12.2014
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 02.01.2014
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Общоикономически
Катедра: Икономикс
Доказателство: Заповед за участие в комисията
Забележка:
Брой: 1

2014 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИ-1-26-2014
Наименование: Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014 г. и 2015 г.
Ръководител: Проф. д.ик.н. Стати Статев
Колектив: Проф. д.ик.н. Стати Статев и кол.
Описание: Подготовка на проектно предложение
Дата на подаване: 25.06.2014
Вх. №: НИ-1-26-2014
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 3
Място на провеждане: Galati, Romania
Организатор: Romanian Regional Science Association
Автор/и: Stela Raleva
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 15
Дата на провеждане: 26.04.2013
Дата на публикуване: 26.04.2013
Наименование на научния форум: Regional Development between Recent Experiences and Future Challenges
Тема: Place of Sofia in South and East Europe
Забележка: непубликувана, изнесен пленарен доклад по покана на организаторите, Вж. www.rrsa.ro

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 3
Място на провеждане: Galati, Romania
Организатор: Romanian Regional Science Association
Автор/и: Stela Raleva
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 15
Дата на провеждане: 26.04.2013
Дата на публикуване: 26.04.2013
Наименование на научния форум: Regional Development between Recent Experiences and Future Challenges
Тема: Place of Sofia in South and East Europe
Забележка: непубликувана, изнесен пленарен доклад по покана на организаторите, Вж. www.rrsa.ro

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с импакт фактор
Автор/и: Feschiyan, D., St. Raleva
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Valuation Bases and Accounting System Entries in Financial Analysis of the Municipal Real Property
Име на списание/издателство: Acta Universitatis Danubius Economica, Vol.9(4)
Място на публикуване: Galati, Romania
Процент участие в съавторство: 20
Брой страници от-до: 388-401
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с импакт фактор
Автор/и: Stattev, St., St. Raleva, T. Daskalova
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Effectiveness of Usage and Management of Municipal Real Property in Bulgaria
Име на списание/издателство: Acta Universitatis Danubius, Economica, Vol. 9(4)
Място на публикуване: Galati, Romania
Процент участие в съавторство: 40
Брой страници от-до: 24-38
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Стела Ралева
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Инфлация и икономически растеж: теория, методология, емпирика
Име на списание/издателство: Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 280
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Стела Ралева
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Структурни източници и характеристики на инфлацията в България
Име на списание/издателство: Икономически изследвания, бр.1, 2013
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 41-71
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 1
Място на провеждане: София
Организатор: ОИФ и катедра "Икономикс"
Автор/и: Стела Ралева
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 11
Дата на провеждане: 31.10.2013
Дата на публикуване: 31.10.2013
Наименование на научния форум: "Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България"
Тема: Заетост и икономически растеж
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Рецензия на монография "Социална дисконтна норма"
Автор/и: гл.ас. д-р Атанас Атанасов
Доказателство: Писмена рецензия в архива на катедра "Икономикс"
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Рецензия на монография "Ендогенни пари и парична политика"
Автор/и: доц. д-р Венелина Трифонова
Доказателство: Писмена рецензия в архива на катедра "Икономикс"
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Рецензия на проект за дисертация "Спестяване на домакинствата в България (1994 - 2011)
Автор/и: ас. Димитър Дамянов
Доказателство: Писмена рецензия в архива на катедра "Икономикс"
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Рецензия на проект на дисертация "Кредитиране на неправителствения сектор в България"
Автор/и: Петър Пешев
Доказателство: Писмена рецензия в архива на катедра "Икономикс"
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Banks' Lending Activity in Bulgaria (2008 - 2012)
Автор/и: Ekaterina Sotirova
Доказателство: архив на списание "Economic Alternatives"
Забележка: публикувана в "Economic Alternatives", бр. 4, 2013

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-2-2013
Наименование: "Ефективност на правителството като фактор за конкурентоспособността на България"
Ръководител: доц. д-р Мария Марикина
Колектив: доц. д-р Екатерина Сотирова, доц. д-р Вера Пиримова, доц. д-р Стела Ралева, ас. Димитър Дамянов, ас. Николай Величков, ас. Аника Петкова
Описание: Проект по НИД
Начало: 01.04.2013
Край: 01.04.2015
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Сътрудник към УС на БНБ
Място на провеждане: София
Организатор: БНБ
Роля в проявата /доказателства за участие/: Граждански договор за извършваната дейност
Дата на провеждане: 31.12.2013
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание: В научен форум
Номер : 2
Място на провеждане: Galati, Romania
Организатор: Romanian Regional Science Association
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на международен научен комитет, вж. www.rrsa.ro
Дата на провеждане: 26.04.2013
Наименование на научния форум: Regional Development between Recent Experiences and Future Challanges
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Хабилитационен труд
Вид издание: Издания с редколегия
Работно наименование: Инфлация и икономически растеж: теория, методология, емпирика
Период на осъществяване /в години / : 3
Дата: 31.12.2012
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Statty Stattev, Tatyana Daskalova, Daniela Constantin, Stela Raleva, Zizi Goschin
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Development of a Comprehensive System for Municipal Real Property Classification
Име на списание/издателство: Administration and Public Management Review
Място на публикуване: Bucharest, Romania
Процент участие в съавторство: 20
Брой страници от-до: 17-42
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Daniela Constantin, Statty Stattev, Stela Raleva, Zizi Goschin, Bogdan Ileanu
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Multi-Criteria Analysis as a Tool for Municipal Property Management
Име на списание/издателство: Romanian Journal of Regional Science
Място на публикуване: Bucharest, Romania, Vol. 6, No. 1, Summer 2012
Процент участие в съавторство: 20
Брой страници от-до: 22-40
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Стела Ралева
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Разходни фактори на инфлацията в България, Cost Push Factors of Bulgarian Inflation,
Име на списание/издателство: Икономическа мисъл
Място на публикуване: София, ИИИ на БАН, кн. 3
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 37-75
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : SEE/A/540/4.1/X
Наименование: Municipal Property Management in South-Eastern Cities
Ръководител: Prof. Statty Stattev
Колектив: Prof. Statty Stattev, Assoc. Prof. Tatyana Daskalova, Assoc. Prof. Daniela Feschiyan, Ph.D Stela Raleva, Ph.D. Atanas Atanasov, Dimitar Damyanov, Kalina Bratanova
Описание: South-East Europe Program
Начало: 11.03.2009
Край: 31.05.2012
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-11.2008

Наименование: Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на Б-я в ЕС

Ръководител: доц. д-р Вера Пиримова

Колектив: доц.д-р Вера Пиримова и кол.

Описание: НИД

Начало: 01.11.2008

Край: 01.11.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : SEE/A/540/4.1/X

Наименование: Municipal Property Management in South-Eastern Cities

Ръководител: Prof. Statty Stattev

Колектив: Prof. Statty Stattev, Assoc. Prof. Tatyana Daskalova, Assoc. Prof. Daniela Feschiyan, Ph.D Stela Raleva, Ph.D. Atanas Atanasov, Dimitar Damyanov, Kalina Bratanova

Описание: South-East Europe, Program

Начало: 11.03.2009

Край: 31.05.2012

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Стела Ралева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Предлагане на знания в България: структурни характеристики и факторни влияния

Име на списание/издателство: Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в ЕС

Място на публикуване: УИ "Стопанство"

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 7, 82-88

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Свищов

Организатор: Стопанска академия "Д. Ценов"

Автор/и: Стела Ралева

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 08.11.2011

Дата на публикуване: 08.11. 2011

Наименование на научния форум: Икономиката и управлението на XXI век - решения за стабилност и растеж

Тема: Относителни цени и инфлация в България, 1998-2010

Забележка: Международна научна конференция

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Ohrid, Macedonia

Организатор: National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning

Автор/и: Stela Raleva

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8, 948-955

Дата на провеждане: 05.05.2011

Дата на публикуване: 05.05.2011

Наименование на научния форум: 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development

Тема: Knowledge Networks of Universities and Other Research Institutions in South and East Bulgaria

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: Barcelona, Spain

Организатор: European Regional Science Association

Автор/и: Daniela Constantin, Statty Stattev, Stela Raleva, Zizi Goschin, B. Ileanu

Процент участие в съавторство: 20

Брой страници от-до: 20

Дата на провеждане: 30.08.2011

Дата на публикуване: 30.08.2011

Наименование на научния форум: ERSA Conference

Тема: Multi-Criteria Analysis as a Tool for Municipal Property Management

Забележка: ERSA11p1619

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Стела Ралева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Тема трета: Производството в краткосрочен период; Тема четвърта: Производството в дългосрочен период

Име на списание/издателство: Микроикономика: Учебно-методическо помагало

Място на публикуване: УИ "Стопанство"

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 39-67

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Стела Ралева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Тема трета: Съвкупни разходи; Тема четвърта: Разходно равновесие

Име на списание/издателство: Макроикономика, Учебно-методическо помагало

Място на публикуване: УИ "Стопанство"

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 29-65

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Стела Ралева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: 21 термина по икономикс

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес

Място на публикуване: ИК "Стопанство"

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 20

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Монетарна политика за устойчиво развитие

Автор/и: Цветомир Пенев

Доказателство: Протокол от заседание на КС

Забележка: Рецензия на дисертация

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : Applicant 78

Наименование: Europe and Global Challenges

Ръководител: Prof. Christoph Scherrer

Колектив: Prof. Stattev, Prof. Mishev. Dr. Raleva

Описание: The Decent. Work Challenge: Towards

Дата на подаване: 01.04.2010

Вх. №: Applicant 78

Забележка: Представеният по-горе колектив е само от страна на УНСС

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Монетарна политика за устойчиво развитие

Автор/и: Цветомир Пенев

Доказателство: представена писмена рецензия в кат. "Икономикс"

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Prof. Statty Stattev, Assoc Prof. Mariana Kotzeva

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Barriers and Future Policy Directions to Knowledge Demant and Absorption in South and East Bulgaria

Име на списание/издателство: Perspectives of innovations, Economics&Businessq Volume 5, Issue 2, PIEB.CZ

Място на публикуване: Prague, Chech Republic

Процент участие в съавторство: 40

Брой страници от-до: 7-13

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Стела Ралева

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Микроикономика

Име на списание/издателство: Микроикономика, УИ Стопанство

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-184

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : SEE/A/540/4.1/X

Наименование: PROMISE

Ръководител: Prof. Statty Stattev

Колектив: Prof. Statty Stattev, Assoc.Prof. Tatyana Daskalova, Assoc.Prof. Daniela Feschian, Dr. Stela Raleva, Kalina Bratanova

Описание: Municipal Property Management in South-Eastern Cities

Начало: 11.03.2009

Край: 29.02.2012

Забележка: