Заместник-ректор
по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Икономикс"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 4026 Макроикономическа теория Макроикономика бакалаври редовно 170 17000
Л 4.1.2020 г. 9.00 - 15.00 3006 Макроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 5.1.2020 г. 9.00 - 14.00 3006 Макроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800