Заместник-ректор
по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Икономикс"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 3034 Макроикономическа теория и анализи Икономика бакалаври редовно 160 16000
Л четвъртък 09.00 - 12.15 3033 Макроикономическа теория и анализи Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л 23.2.2019 г. 9.00 - 16.45 2030 Макроикономическа теория и анализи Икономика бакалаври дистанционно 905 90500
Л 9.3.2019 г. 9.00 - 16.45 Аула Макроикономическа теория и анализи Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 706 70600
Л 10.3.2019 г. 9.00 - 16.45 Аула Макроикономическа теория и анализи Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 706 70600
Л 18.5.2019 г. 9.00 - 13.15 4042 Макроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800