Заместник-ректор
по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Икономикс"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 4026 Макроикономическа теория Макроикономика бакалаври редовно 160 16000