Телеграф – 13 стр., 13.05.2013 г.

Проф. Стати Статев, ректор на УНСС:

БИЗНЕС С АНГЛИЙСКИ Е ХИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ

Станислав ДИМОВ

– Проф. Статев, има ли новости в кандидатстудентската кампания на УНСС?

– Поради големия интерес увеличаваме двойно бакалавърските програми с обучение на английски език – от пет стават десет. В тях ще приемем общо 400 студенти. Новите са „Администрация и управление”, „Бизнес икономика”, „Интелектуална собственост и бизнес”, „Икономика на туризма” и „Икономика на околната среда”. Разкриваме и специалност „Медия икономика”. От тази година за първи път въведохме електронни кандидатстудентски изпити по чужди езици.

През последните няколко години в УНСС за едно място в специалност „Право” се състезаваха по 8 -10 кандидат-студенти. Затова академичното ръководство реши да увеличим приема от 150 на 260 студенти.

Разширяваме дистанционната форма на обучение. Миналата година приехме първите дистанционни бакалаври в София, а от есента ще обучаваме 100 студенти в регионалния център за дистанционно обучение в Пловдив. Увеличаваме и приема в регионалния център за дистанционно обучение в Хасково. Но искам да подчертая, че това, което запазваме в бакалавърската кандидатстудентска кампания, е не по-малко важно. УНСС е сред малкото български университети, в които се влиза единствено с успешно издържан кандидатстудентски изпит. С матура не приемаме. Освен това запазваме високия праг на „входа” – приемаме документи само на кандидат-студенти, които имат минимален бал „добър” от дипломата за средно образование.

Огромен е интересът към магистърските ни програми – само през септември миналата година приехме повече от 3000 студенти, които се обучават в 82 специалности, в осем от които обучението е на чужд език. Имаме две съвместни магистратури – „Европейски бизнес и финанси” и „Международен бизнес и мениджмънт” – с английския университет Нотингам Трент. От есента започва съвместна триезична магистърска програма „Международен туризъм” с френски университет. Обучението ще бъде на български, английски и френски език. Завършващите тези програми получават дипломи от УНСС и от съответния чуждестранен университет. В момента водим разговори и с други европейски висши училища за съвместни магистратури.

От учебната 2013/2014 г. започва обучението по 15 нови магистърски програми. Тези, които работят, предпочитат дистанционна форма на обучение, в която предлагаме 11 специалности. В професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление” имаме специални магистърски програми за професионални бакалаври.

– Колко студенти ще бъдат приети през новата учебна година?

– 4179 (от тях 550 в дистанционна форма), които ще се обучават в 40 бакалавърски програми. Традиционно най-много ще бъдат първокурсниците в професионално направление „Икономика” – общо 3045 в редовна и дистанционна форма.

– Каква е причината за увеличението на студентските такси?

– Преди 2009 г. размерът на държавната субсидия за един студент беше 963 лв., а размерът на таксите -1/3 от нея. После издръжката беше намалена до 693 лв. (студентските такси можеха да се повишат до 1/2 от тази сума), в резултат на което бюджетът на УНСС беше „орязан” с 5 млн. лв. През миналата година, без диалог с ректорите и студентските съвети, с промени в Закона за висше образование се даде възможност студентските такси да се покачат до 2/3 от сумата за издръжка. Тогава проведох разговор с представителите на студентския съвет и решихме да не увеличаваме таксите.

За съжаление през тази година размерът на субсидията не беше увеличен. В същото време основните ни направления – „Икономика” и .Администрация и управление”, в които учат близо 90 на сто от всички студенти, останаха с най-ниската субсидия във висшето образование. Това наложи таксите да бъдат увеличени. Студентският съвет и представителите на протестиращите разбраха, че нямаме друг полезен ход. Обедини ни убеждението, че дори в условията на криза УНСС трябва да се развива. Нещо повече, по тяхно предложение стигнахме до общо принципно становище – в бъдеще да предлагаме таксите да се повишават с годишния размер на инфлацията.

Студентите са информирани, че парите от увеличението, които са няколкостотин хиляди лева, ще се използват за усъвършенстване на качеството на обучението, продължаване на електронизацията, за ремонта и оборудването на учебните зали с модерна техника, т.е. за поддържането на съвременна учебна среда, отговаряща на европейските стандарти. Академичното ръководство не може да си позволи компромиси в това отношение.

– Кога планирате да се въведе изцяло електронно провеждане на изпитите?

– Електронизацията на учебния процес е многопластов феномен, който обхваща всички процеси от кандидатстването до дипломирането на студента, в т.ч. извършването на редица административни услуги. Всички изпитни резултати се изпращат в електронните .досиета” на студентите – бакалаври и магистри, както и в системата уебстудент (система за електронен достъп на всеки студент до всички данни, свързани с неговото обучение). Тези от студентите, които искат, могат да получават в реално време „електронните” си оценки чрез SMS на мобилните си телефони.

В скоро време ще приключи проект, който се реализира в два факултета, за цифров подпис на въвежданите семестриални изпитни оценки от електронни протоколи. Преподавателят прави цифрово подписване на въведените резултати от изпит, като използва свой личен УНСС сертификат и ключове, след което тези оценки автоматично се разнасят по електронните „досиета” на студентите. В скоро време тази практика ще бъде въведена и в останалите факултети.

Що се отнася до електронните изпити, тяхното провеждане се основава на идеята, че в бакалавърска степен се усвоява утвърдено знание и целта е да се провери дали и в каква степен то е усвоено. Започнахме преди четири години с електронно изпитване на студентите от първи и втори курс, като постепенно въвеждахме системата за трети и четвърти курс. Вече има две катедри, които организират и електронни държавни изпити.

Искам да подчертая, че електронни изпити се провеждат по предложение на преподавателя, който води дисциплината, и с решение на съответната катедра, а не по разпореждане на академичното ръководство. Прави впечатление, че докато в началото имаше известен скептицизъм у доста колеги, сега вече процесът набира скорост и все повече преподаватели искат да провеждат електронни изпити. Тестовият център, който е с 200 компютъра, вече се „задъхва” и затова планираме изграждането на втори.

Огромното предимство на електронния изпит е, че той изключва какъвто и да е субективизъм и студентът може да се „сърди” само на себе си или на компютъра.

– Има ли статистика дали електронните изпити са по-предпочитани от хартиените?

– При семестриалните и държавните електронни изпити няма възможност за избор, няма и проблем, защото всичките ни студенти са компютърно грамотни. Избор има при електронните кандидатстудентски изпити и броят на желаещите да се явят на тях нараства.

Преди четири години, когато проведохме първите електронни кандидатстудентски изпити, мислехме, че младите хора ще се откажат от хартиените тестове, но се оказа, че не е така. Данните показват, че почти поравно се разделят тези, които предпочитат компютъра, и тези, които предпочитат хартията. Голяма част се явяват и на двата варианта. Освен това според европейската стратегия за учене през целия живот, която прилагаме в УНСС, на кандидатстудентски изпит се явяват и по-зрели хора, предпочитащи хартиен изпит. Затова смятам, че няма да бъде коректно към желаещите да учат в УНСС да преминем само към електронни кандидатстудентски изпити, защото идеята е да създадем максимални възможности за тях както във времето, така и във формите на провеждане на изпитите. Нашата цел е да приемаме най-подготвените, знаещи и можещи млади хора.

– Колко кандидати са минали до момента на предварителните изпити?

– Предварителни електронни изпити в УНСС се провеждат всеки месец от октомври до юни включително (с изключение на януари). През юни е последната, девета сесия. Имаше и две предварителни изпитни сесии на хартиен носител. От 17 юни до 3 юли ще се приемат документи за редовната сесия. Досега на предварителните изпити в двата формата – електронен и хартиен, са се явили 9748 кандидат-студенти.

– По колко кандидати традиционно се борят за място в УНСС?

– За най-предпочитаните поднаправления – „Финанси, счетоводство и контрол” и „Икономика и управление с преподаване на английски език”, се състезават по 5 до 7 кандидати за едно място, а за „Право”- от 8 до 10 кандидати.

*      *      *

Това е той:

– Роден е на 19 юни 1955 г. в Бургас

– Бил е първият зам.-ректор на УНСС по времето на мандата на предшественика си

– Преподавал е в Бостънския университет в магистърската специалност „Източноевропейски икономически реформи” и в Пирейския университет в Гърция в магистърската програма „Как да правим бизнес в България”

– Има много научни публикации и издадени учебници по икономическите науки.