Ректор
Ректор и ректорско ръководство
Директор
Институт по икономика и политики
Ръководител катедра
Катедра "Икономикс"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 10.45 - 14.00 4026 Макроикономически анализи Макроикономика бакалаври редовно 160 16000
Л 18.5.2019 г. 9.00 - 13.15 4042 Макроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800