Ректор
Ректор и ректорско ръководство
Директор
Институт по икономика и политики
Ръководител катедра
Катедра "Икономикс"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 12.15 2006 Макроикономика Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 133 13300