Стати Василев Статев

Проф. д.ик.н. Стати Статев

Служебен E-mail: sstattev@unwe.bg
Личен E-mail: sstattev@gmail.com
Телефон: (02) 8195 482; (02) 962 39 76
Кабинет: 1024

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 09.00 - 12.15 2006 Макроикономика Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 134 13400
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 4026 Приложна макроикономика Макроикономически политики и пазари - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 21.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Макроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 22.11.2020 г. 9.00 - 12.15 Макроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800