Ректор
Ректор и ректорско ръководство
Директор
Институт по икономика и политики
Ръководител катедра
Катедра "Икономикс"