Стати Василев Статев

Проф. д.ик.н. Стати Статев

Служебен E-mail: sstattev@unwe.bg
Личен E-mail: sstattev@gmail.com
Телефон: (02) 8195 482; (02) 962 39 76
Кабинет: 1024

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 14.9.2020 г. 13.00 - 14.00 2100 Макроикономически анализи Макроикономика редовно бакалавър 170