Ректор
Ректор и ректорско ръководство
Директор
Институт по икономика и политики
Ръководител катедра
Катедра "Икономикс"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
31.5.2019 г. 10.00 - 12.00 4005 Макроикономически анализи Макроикономика редовно бакалавър 160
2.6.2019 г. 9.00 - 11.00 4042 Макроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
16.6.2019 г. 14.00 - 16.00 4004 Макроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
18.6.2019 г. 10.00 - 12.00 4026 Макроикономически анализи Макроикономика редовно бакалавър 160