Директор
Институт по икономика и политики
Ръководител катедра
Катедра "Икономикс"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
14.1.2020 г. 11.00 - 12.15 ТЦ Макроикономика Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 133
25.1.2020 г. 11.00 - 13.00 3008 Макроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
2.2.2020 г. 11.00 - 13.00 4042 Макроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
3.2.2020 г. 10.00 - 12.00 4026 Макроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
4.2.2020 г. 14.00 - 15.15 ТЦ Макроикономика Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 133