УНСС, 14 февруари 2014 г.

Ректорът на УНСС с награда за грижа към хората в неравностойно положение


УНСС, 10 февруари 2014 г.

На тържествена церемония бяха отличени първите стипендианти по икономика на „Белла България“


УНСС, 3 февруари 2014 г.

Съвместна докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел


УНСС, 30 януари 2014 г.

Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“


УНСС, 23 януари 2014 г.

Публична лекция на проф. дфн Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина


УНСС, 16 януари 2014 г.

Рамково споразумение между УНСС и Българската банка за развитие


УНСС, 9 януари 2014 г.

Меморандум за сътрудничество между УНСС и Северозападния институт по управление в Санкт Петербург