2019


Economic.bg и News.bgnews bgnoneeconomic bg

6 февруари 2019 г.

 

Ректорът на УНСС проф. Стати Статев смята, че образованието в България е добро, но хората нямат реализация след това

(Изказване по време на кръглата маса на тема „Бизнес и образование – перспективи и предизвикателства“, организирана от „Национална компания индустриални зони“ ЕАД )

 

rector1